Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

AWS – Belangrijke Tips voor de Perfecte Architectuur van uw Framework

Bent u CTO, IT architect, ontwikkelaar of onderdeel van een IT team?

Maakt u gebruik van Amazon AWS of wilt u er gebruik van gaan maken?

Lees dan vooral verder.

Het is namelijk belangrijk om van tevoren goed na te denken over de architectuur van het framework.

Hier leest u de belangrijkste tips en vragen die u uw team kunt stellen om de perfecte architectuur op te zetten.

Gratis Amazon Web Services (AWS) whitepaper

 

De vijf pilaren van een goed ontworpen framework

Amazon heeft op basis van haar jarenlange ervaring met cloudoplossingen verschillende best-practices ontwikkeld. Deze zijn in een Framework toegepast wat bestaat uit vijf pilaren:

 • Pilaar van Beveiliging;
 • Pilaar van Betrouwbaarheid
 • Pilaar van Prestatie efficiëntie
 • Pilaar van Kosten optimalisatie
 • Pilaar van Operationele perfectie

Bij het ontwerpen van cloudoplossingen maakt u keuzes tussen deze pilaren afhankelijk van de context van uw bedrijfsvoering. Beslissingen in de bedrijfsvoering bepalen uiteindelijk uw prioriteiten bij het ontwerp. U optimaliseert bijvoorbeeld de kosten ten koste van de betrouwbaarheid, of voor kritieke processen optimaliseert u mogelijk de betrouwbaarheid wat ten koste gaat van de kosten. In e-commerce omgevingen beïnvloedt de snelheid en prestatie van het systeem de omzet en klanttevredenheid.

Hieronder leest u hoe u binnen elk van deze pilaren keuzes maakt zonder het succes van het framework te ondermijnen.

Meer informatie over de mogelijkheden van Amazon Web Services? Download de AWS whitepaper.

Dataweb biedt de mogelijkheid tot een gesloten verbinding met Amazon AWS (Direct Connect). Sluit het datacenter veilig aan op het interne netwerk. Meer weten over de mogelijkheden van Amazon Web Services? Download de AWS whitepaper.

 

Algemene ontwerpprincipes voor uw architectuur

Voordat we ingaan op de pilaren staan we eerst stil bij een aantal algemene ontwerpprincipes voor uw architectuur die gelden voor elke cloudoplossing.

 • Gok uw capaciteitsbehoefte niet; Van tevoren is het bijna onmogelijk hier een goede inschatting van te maken. Het voordeel van de cloud is dat u de resources kan op- of afschalen al naar gelang de behoefte op dat moment.
 • Test systemen op productieniveau; In de cloud kunt u de complete productieomgeving inrichten en testen tegen zeer beperkte kosten. Omdat u alleen betaalt voor het gebruik, wordt het eenvoudig om een simulatie te draaien en daarna weer stil te leggen.
 • Automatiseer om architectuur experimenten eenvoudiger te maken; Door te automatiseren kunt u systemen creëren en repliceren tegen lage kosten. Bovendien voorkomt u veel handmatig werk.
 • Sta evolutionaire architectuur toe; In de cloud is het veel eenvoudiger en minder risicovol om nieuwe functies toe te voegen of te testen. Door dit toe te staan kunt u het systeem blijven aanpassen aan veranderende behoeftes van de gebruikers.
 • Data-driven architectuur; De cloud maakt het mogelijk om effect van keuzes in de architectuur inzichtelijk te maken middels verzamelde data. Zo kunt u altijd op feiten gebaseerde beslissingen nemen bij het aanpassen of vernieuwen van systemen.
 • Verbeter dmv “Game days”; Organiseer “Game days” waarop het systeem en de processen getest worden door verschillende activiteiten te simuleren.

 

Pilaar van Beveiliging

AWS beveiliging De pilaar van beveiliging omvat het vermogen om informatie, systemen en overige waardevolle zaken te beveiligen terwijl u waarde levert binnen het bedrijf door goed risicomanagement.

 

De belangrijkste vragen die u zich moet stellen zijn:

 • Hoe beveiligt u toegang en gebruik van de AWS root account inloggegevens?
 • Hoe definieert u rollen en verantwoordelijkheden van systeemgebruiker om menselijke toegang te controleren tot de AWS Management Console en API?
 • Hoe beperkt u de automatische toegang tot AWS resources? (bv. applicaties, scripts, en/of third-party tools of services)
 • Hoe slaat u logs op en hoe analyseert u deze?
 • Hoe forceert u beveiliging van de netwerk en host-level grenzen?
 • Hoe maakt u gebruik van de AWS service level beveiligingsfunctionaliteiten?
 • Hoe beveiligt u de integriteit van operating systems op uw Amazon EC2 instanties?
 • Hoe classificeert u uw data?
 • Op welke manier versleutelt en beveiligt u “slapende” data?
 • Hoe managet u toegangssleutels?
 • Op welke manier versleutelt en beveiligt u verstuurde data?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u op de juiste manier reageert bij een incident?

 

In het whitepaper leest u nog meer best-practices voor deze pilaar. Voor link zie onderaan dit artikel.

 

Pilaar van Betrouwbaarheid

betrouwbaarheid AWSDe pilaar van betrouwbaarheid omvat het vermogen van een systeem om te herstellen na infrastructuur of service onderbrekingen, om dynamisch resources in te schakelen om aan vraag te voldoen en om gevolgen van onderbrekingen te minimaliseren.

De belangrijkste vragen die u zich moet stellen zijn:

 • Hoe gaat u om met AWS service limieten voor uw account?
 • Hoe plant u de netwerk topologie op AWS?
 • Hoe past uw systeem zich aan bij verandering in vraag?
 • Hoe monitort u de AWS resources?
 • Hoe voert u veranderingen door?
 • Hoe maakt u een back-up van de data?
 • Hoe goed is uw systeem bestand tegen uitval van componenten?
 • Hoe test u de veerkracht van het systeem?
 • Hoe gaat u om met herstel na een ‘ramp’?

running-businesscritical-applications-on-the-aws-cloud-24-1024

 

Pilaar van Prestatie efficiëntie

De pilaar van prestatie efficiëntie focust zich op het efficiënt gebruik van rekenkracht om te voldoen aan de functionele eisen en op het behouden van deze efficiëntie met veranderend gebruik en technologie die zich verder ontwikkelt.

De belangrijkste vragen die u zich moet stellen in het kader van prestatie efficiëntie zijn:

 • Hoe selecteert u de best presterende architectuur?
 • Hoe selecteert u uw rekenoplossing?
 • Hoe selecteert u uw opslagoplossing?
 • Hoe selecteert u uw databaseoplossing?
 • Hoe selecteert u uw netwerkoplosssing?
 • Hoe garandeert u dat bovenstaande oplossingen geschikt blijven bij nieuwe ontwikkelingen van het systeem?
 • Hoe monitort u resources post-launch om prestaties te garanderen?
 • Hoe gebruikt u afwegingen om prestaties te optimaliseren?

 

Pilaar van Kosten optimalisatie

De pilaar van kosten optimalisatie omvat het continue proces van het verfijnen en verbeteren van een systeem gedurende de gehele levenscyclus. Door hier goed bij stil te staan, bent u zich bewust van de kosten en blijft u continu bezig om optimale bedrijfstoepassingen te ontwikkelen tegen zo laag mogelijke kosten om de “Return on investment” zo hoog mogelijk te krijgen.

De belangrijkste vragen die u zich moet stellen in het kader van kostenoptimalisatie zijn:

 • Staat u stil bij de kosten wanneer u voor AWS kiest als oplossing?
 • Heeft u de resources geschaald om aan uw kostendoelstelling te voldoen?
 • Heeft u het juiste prijsmodel gekozen dat past bij uw kostendoelstelling?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de capaciteit van het systeem voldoende is, maar niet substantieel te veel is?
 • Heeft u stilgestaan bij kosten voor dataverkeer?
 • Hoe monitort u het gebruik en de uitgaven?
 • Hoe ontmantelt u resources die u niet meer gebruikt of stopt u resources die tijdelijk niet nodig zijn?
 • Welke toegangscontrole en –procedures heeft u opgesteld om het gebruik van AWS te leiden?
 • Hoe managet of overweegt u de implementatie van nieuwe services?

 

Pilaar van Operationele perfectie

De pilaar van operationele perfectie omvat operationele activiteiten en procedures die worden gebruik om de productie werkdruk te managen.

De belangrijkste vragen die u zich moet stellen in het kader van operationele perfectie zijn:

 • Welke best-practices gebruikt u voor uw cloudtoepassingen?
 • Hoe regelt u het configuratie management van de werkdruk?
 • Hoe ontwikkelt u de werkdruk terwijl u de gevolgen van veranderingen beperkt?
 • Hoe monitort u de werkdruk om de werking van het systeem te garanderen?
 • Hoe reageert u op ongeplande operationele gebeurtenissen?
 • Hoe wordt escalatie gemanaged bij ongeplande operationele gebeurtenissen?

 

Alle best-practices en uitgebreide toelichting

Wilt u meer weten over de best-practices en uitgebreide toelichting bij de vragen?

Klik hier en download het van de Amazon website

 

Meer weten over Amazon Web Services?

In onze AWS whitepaper ontdek je meer over de mogelijkheden en toepassingen van Amazon Web Services voor uw onderneming.

 

Over: Rico Wisman

Bio: Sinds 1994 ben ik als manager werkzaam bij DataWeb, onafhankelijke Internet Service Provider (ISP). DataWeb is een flexibele organisatie met korte lijnen die sinds 1994 actief is in de zakelijke markt. DataWeb kan zich daarom met recht tot één van de eerste internetproviders van Nederland rekenen. Kenmerkend voor mijn werk bij DataWeb is de specialisatie in datacommunicatie. Dit resulteert in een uitgebreid en gevarieerd portfolio met een breed scala aan bedrijven, overheden en non-profitinstellingen.

Nederlands Dagblad
ANWR-Garant
Anne Frank Stichting
Landal
Leeuwendaal
Knauf
Doe de Postcode Check

Bekijk de mogelijkheden op jullie bedrijfslocatie  Leveren we op jullie locatie?
  heeft u een vraag? neem contact op
  bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
  e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
  elke werkdag bereikbaar Start chat
  plan een Adviesgesprek