Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

Privacy policy

Privacybeleid Dataweb B.V.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten u bij ons afneemt.  Wij koppelen de informatie die we van u hebben om uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens opuw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:    070 381 9218

E-mail:            administratie@dataweb.nl

Post:               Zwartelaan 27, 2271 BR Voorburg

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij een CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u bij ons solliciteert en spelen de gegevens over uw IBAN pas wanneer er een bestelling bij ons wordt gedaan.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • interesses
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • offerte- en orderinformatie
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van of u klant bent bij DataWeb of niet):

 • om u de mogelijkheid te bieden offertes aan te vragen via onze website(s) en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om uw offerteaanvraag te verwerken en u te informeren over de status daarvan.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om uw sollicitatie te verwerken.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website
 • om met u te kunnen communiceren via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft DataWeb de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

DataWeb levert haar diensten ook middels door haar geselecteerde partners. Voor dit doel verstrekt DataWeb contactgegevens en gebruiksgegevens aan haar partners.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Gegevens via actieve apparatuur van DataWeb

Via apparatuur van DataWeb bieden wij klanten communicatiediensten aan. Denk hierbij aan IP-VPN of MPLS diensten.  Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is DataWeb verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Wij verwerken gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • de totstandkoming van de communicatie
 • het beheer van de infrastructuur
 • de uitvoering van noodzakelijke reparaties
 • het toepassen van veiligheidsmaatregelen, zowel digitaal als analoog

Persoonsgegevens

Klanten van DataWeb gebruiken deze communicatiediensten voor eigen doelen. DataWeb weet niet welke doelen dit zijn en welke gegevens van klanten door haar netwerk worden getransporteerd. Het is mogelijk dat hier ook persoonsgegevens tussen zitten. DataWeb kan niet benoemen welke categorieën persoonsgegevens dit dan betreft.

Ons advies is om de verbindingen te versleutelen. Wanneer persoonsgegevens via zo’n verbinding versleuteld worden getransporteerd dan kunnen ze niet uitgelezen worden. Hierdoor wordt het transporteren van versleutelde informatie ook niet aangemerkt als het verwerken van persoonsgegevens en zijn alle partijen in staat om de bovengenoemde doelen te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van data en privacy van betrokkenen te waarborgen.

Opslag

Wij bewaren gegevens, die in verband met het aanbieden van communicatiediensten verwerkt worden, alleen zo lang als strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw order en uw bezoek aan onze website) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op onze website: www.dataweb.nl.

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of advertenties te zien krijgt die voor u minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt ten alle tijden inzicht krijgen in de gegevens die we van u verwerken. Stuur hiervoor een mail naar administratie@dataweb.nl. Wij zorgen er dan voor dat u de gewenste gegevens ontvangt.

 

Overige voorwaarden vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

 

Datum laatste aanpassing: 8 mei 2018

Doe de Postcode Check

Bekijk de mogelijkheden op jullie bedrijfslocatie  Leveren we op jullie locatie?
  heeft u een vraag? neem contact op
  bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
  e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
  elke werkdag bereikbaar Start chat
  plan een Adviesgesprek