Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

Glasvezel aanleggen in buitengebied

  • Snel en stabiel internet
  • Altijd een oplossing beschikbaar
  • Ook in het buitengebied

Glasvezel aanleggen in het buitengebied is niet altijd even makkelijk. Veel bedrijven wachten al geruime tijd op een snelle zakelijk internetverbinding, maar ze merken dat er weerstand is tegen de aanleg van de glasvezelverbinding die daarvoor moet zorgen. De belangrijkste uitdagingen die overwonnen moeten worden, zijn hieronder besproken.

Afstand vs. Kosten

De belangrijkste uitdaging met betrekking tot zakelijk glasvezel aanleggen is de afstand tot een main-/handhole. Een main-/handhole is een soort lasdoos van metaal en/of plastic, hierop komen één of meerdere HDPE-buizen uit. Deze zijn van de carrier (bv. KPN of Ziggo). Om glasvezel te realiseren zal de glasvezelkabel aangelegd moeten worden tussen de desbetreffende locatie en een handhole. De afstand tussen deze twee locaties bedraagt in het buitengebied vaak meer dan 1 kilometer. Het aangraven van glasvezel over dergelijke afstanden brengt kosten met zich mee die voor één bedrijf vaak niet betaalbaar zijn. Door met meerdere bedrijven tegelijk voor glasvezel te kiezen, wordt het vaak wel mogelijk om de verbinding te realiseren.

Een spoorlijn ligt dwars

Een veelgehoorde uitdaging zijn objecten zoals spoorlijnen, monumenten en/of kerken die in de graaflijn tussen de handhole en de locatie liggen. Het graven onder een spoorlijn kost meer dan € 100.000. Deze kosten zijn vaak niet te verantwoorden ten opzichte van de voordelen die een glasvezelverbinding oplevert. Voor een spoorlijn zijn geen alternatieven. Behalve wachten tot er aan de goede kant een mainhole dichterbij wordt gelegd.

Vertraging door vergunningen

Voor het aangraven van een verbinding is een vergunning noodzakelijk. Het aanvragen van deze vergunningen zorgt bij veel projecten voor grote vertragingen, soms wel tot een half jaar. Om dit te voorkomen is het aan te raden om zaken te doen met bedrijven die hier ervaring mee hebben. Door deze ervaring weten ze de weg binnen gemeentes en weten ze hoe ze het proces kunnen versnellen zonder de regels te overtreden.

Wilt u meer weten over zakelijk glasvezel aanleggen in buitengebied?

Neem contact met ons op via onderstaande knop

 

Zie ook: http://www.mediamagazine.nl/groep-investeerders-wil-glasvezel-aanleggen-in-buitengebieden/ of http://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Nieuwsberichten/Nieuws/2014/December/Glasvezel_voor_buitengebied_Berkelland

Antwoord op uw vraag

Wij geven u graag advies

heeft u een vraag? neem contact op
bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
elke werkdag bereikbaar Start chat
[gravityform id="1" title="false" description="false"]
<script type="text/javascript">var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});</script> <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_1' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_1' action='/over-ons/service/veelgestelde-vragen/glasvezel-aanleggen-in-buitengebied-3-uitdagingen/' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_1' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_1_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label gfield_label_before_complex' >Naam<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_complex ginput_container no_prefix has_first_name no_middle_name no_last_name no_suffix gf_name_has_1 ginput_container_name' id='input_1_1'> <span id='input_1_1_3_container' class='name_first' > <input type='text' name='input_1.3' id='input_1_1_3' value='' aria-required='true' placeholder='Naam' /> <label for='input_1_1_3' >Voornaam</label> </span> </div></li><li id="field_1_2" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label' for='input_1_2' >E-mailadres<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_2' id='input_1_2' type='email' value='' class='medium' placeholder='E-mailadres' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_1_3" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label' for='input_1_3' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_3' id='input_1_3' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_1_3'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_1' class='gform_button button' value='Download' onclick='if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} jQuery("#gform_1").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_1' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_1' value='WyJbXSIsIjMwZmM5MDE0NzZkM2E1ODM5M2I0NWRkNmI2MzVhODY5Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_1' id='gform_target_page_number_1' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_1' id='gform_source_page_number_1' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div>