Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

Hulp bij spam- en virusfiltering

Spam lijdt tot veel ergenis en internetverkeer
Nederlanders hebben vaker last van spam en virussen dan mensen in andere Europese landen. Dit terwijl Nederlanders zich wel het beste beveiligen.

Klachten over spam
Volgens de telecommunicatiewet is het sinds kort verboden spam te versturen. De OPTA is belast met het behandelen van klachten hierover en het uitdelen van boetes aan partijen die ongevraagde e-mail hebben verstuurd. U kunt voor meer informatie en het indienen van spamklachten terecht op de website http://www.spamklacht.nl/.

DataWeb Spam- en virusfiltering

DataWeb heeft verbindingen met Spamcop, Sorbs en Surbl, dynamische ‘blacklists’ of zwarte lijsten waar gedurende een aantal uren IP adressen op vermeld staan waarvandaan de afgelopen uren veel spam vandaan is gekomen. Ook kijken we bij Virbl om te kijken of er verbindingen gemaakt worden met onze mailservers van IP adressen die de afgelopen uren bekend zijn als virusverspreiders. En we kijken bij Ordb, een bekende relay blacklist waar mailservers in geregistreerd worden die open staan voor relay. U kunt zelf spam indienen bij Spamcop, zodat u de Internetgemeenschap helpt spam tegen te gaan. Zodra een mailserver mail wil afleveren en het blijkt dat deze mail afkomstig is van een IP adres waarvandaan veel spam is verzonden, wordt de verbinding weer verbroken.

Mailboxen bij DataWeb of uw kantoor mailserver

Voor klanten van DataWeb zonder eigen mailserver, dus die mailboxen gebruiken die bij DataWeb staan, wordt spamfiltering toegepast. Dit moet wel, omdat anders de apparatuur die wordt gebruikt voor de mail bezwijkt onder de grote hoeveelheid spam. Let op: het filteren op spam is niet perfect! Mail kan altijd door een goedwillende partij zodanig opgemaakt worden in bijvoorbeeld  HTML dat het erg op spam lijkt. In dat geval zal het mailtje ook door het spamfilter als spam gezien worden.
Veel spam echter zal niet door het spamfilter worden herkend, omdat men ook wel plaatjes (advertenties) gebruikt die pas worden gedownload op het moment dat U de spam opent. Een spamfilter kan inmiddels wel in plaatjes “kijken”, welke teksten er worden gebruikt, maar dit staat nog in de kinderschoenen en functioneert nog verre van perfect.Als u mail binnen krijgt met in het onderwerp vermeld: DW-SPAMALERT, dan heeft het DataWeb spamfilter het mailtje aangemerkt als zijnde “waarschijnlijke spam”. Dit mailtje heeft dan een bepaalde lage spamscore die wij eraan toekennen dat het nog wordt doorgelaten maar wel gemarkeerd. U kunt uw voordeel hiermee doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een filter in uw mailprogramma of op uw mailserver. Spam die een bepaalde hoge score behaalt wordt tegengehouden. Zeker als het bekende mail betreft waarvan het zeker is dat het spam betreft.

Spam automatisch verwijderen

Voor de gemarkeerde mail die dus lijkt op spam is het mogelijk deze zelf te verplaatsen of te verwijderen in uw mailserver of mailprogramma. In de meeste mailprogramma’s zijn filters aanwezig die in mailberichten kunnen kijken. Op die manier kunt U spamberichten meteen de prullenbak in laten verdwijnen als U het filter vertelt waar deze op moet letten in een mailbericht. Mail bestaat altijd uit kopregels, ook wel ‘headers’ genoemd, en de ‘body’, oftewel het bericht zelf. Als een mailtje door DataWeb gezien wordt als een mogelijk spambericht, dan wordt het mailtje aangepast door de volgende acties:

 • Extra headers worden toegevoegd beginnend met X-Barracuda-Spam-Status. De belangrijkste die toegevoegd wordt is X-Barracuda-Spam-Status: Yes, waarbij YES betekent dat het als spam is aangemerkt, en NO dat het niet als spam wordt gezien door ons
 • Aan het onderwerp wordt toegevoegd:
  **** DW-SPAMALERT *****

Het filter in uw mailprogramma of mailserver kunt U zo instellen dat wanneer er in de headers van het mailtje het woord X-Spam-Flag: YES voorkomt, het mailtje gewist wordt. Ook kunt U het filter laten kijken naar het onderwerp. U laat het filter dan zoeken in het onderwerp naar de string **** DW-SPAMALERT *****.

Tips ter voorkoming

U kunt zelf voorkomen dat u veel spam binnenkrijgt. Hier volgt een aantal tips die u hierbij helpen:

 • Stuur kettingbrieven of viruswaarschuwingen NOOIT door;
 • Gebruik twee E-mailadressen, een openbaar- en een privéadres;
 • Gebruik dit privé adres alleen als u echt wilt communiceren, niet als u zich bij een of andere gratis dienst wilt aanmelden;
 • Klik NOOIT op een link in spam berichten;
 • Reageer NOOIT op de spam berichten. Met het antwoorden laat u de spammers alleen maar weten dat deze E-mailbox gelezen wordt. U kunt dan veel meer berichten verwachten;
 • Gebruik het BCC-veld als u naar meerdere mensen een bericht stuurt. Alle E-mailadressen zijn dan onzichtbaar voor alle ontvangers waardoor een ontvanger ze niet kan bewaren;
 • Installeer een goede virusscanner en firewall;
 • Wanneer in een E-mail, die afkomstig lijkt te zijn van uw bank of creditcardmaatschappij, wordt gevraagd om privacygevoelige informatie (bijvoorbeeld uw bankrekening of inloggegevens), check dan telefonisch of deze E-mail daadwerkelijk van hen afkomstig is. Zulke verzoeken zijn namelijk ongebruikelijk;
 • Meld Nederlandse spam bij de Opta;
 • Ga niet in op valse virusmeldingen (ook wel hoaxen genoemd). Deze sporen u aan maatregelen te nemen tegen een zogenaamd virus. In werkelijkheid is er echter geen sprake van een virus en veroorzaakt u alleen maar schade aan uw computer. Vaak krijgt u de vraag de ‘virusmelding’ aan zoveel mogelijk mensen door te sturen. Hierdoor wordt de hoax als een kettingbrief verspreid en wordt bij nog meer mensen schade en overlast veroorzaakt.

Onze internetverbindingen

heeft u een vraag? neem contact op
bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
elke werkdag bereikbaar Start chat
plan een Adviesgesprek