Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

Zakelijk Back-up internet, overbodige luxe of bittere noodzaak?

 

Backup internet

U hebt een zakelijke internetverbinding en deze werkt vaak probleemloos. Maar, wat gebeurt er als de verbinding storing heeft? Voor veel bedrijven een lastig vraagstuk. Voor deze verbinding is waarschijnlijk ooit gekozen toen uw bedrijf het pand betrok. Inmiddels is uw bedrijf gegroeid in medewerkers en klanten. Die tegenwoordig meer verwachten van hun internetverbinding dan vroeger…

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt wanneer de internetverbinding uitvalt, of bent u onlangs door schade en schande wijs geworden wat de gevolgen van downtime voor uw bedrijf zijn? In dit artikel leest u alles over back-up internet en of het overbodige kosten zijn of bittere noodzaak.

Wat is een back-up verbinding?

Een back-up verbinding is een extra verbinding naast de normale verbinding. Een reserve oplossing waar op terug gevallen kan worden wanneer er een verstoring is op de essentiële processen.

 

Wanneer is een back-up verbinding noodzakelijk?

Of een back-up verbinding noodzakelijk is voor uw bedrijf hangt af van diverse factoren. Voor veel branches is een internetverbinding van vitaal belang voor de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan een helpdesk of een distributiecentrum. Maar ook bij zorg- en onderwijsinstellingen heeft downtime meteen impact. Deze voorbeelden gaan over grotere bedrijven, maar denk ook aan ketens met kleinere locaties, zoals bijvoorbeeld retailers. Dat bij een storing het gasten-wifinetwerk voor de klanten niet werkt is hooguit vervelend. Maar er zijn ook grotere gevolgen. Denk maar eens aan de telefoon en het pinapparaat door de storing niet werken betekent dat er geen telefonische afspraken meer gemaakt kunnen worden en er niet meer betaald kan worden.

Graafschade neemt toe

Waardoor kan een internetverbinding uitvallen?

De twee belangrijkste redenen waardoor een internetverbinding uitvalt zijn:

 1. Graafschade
 2. Uitval apparatuur (en meer)

Uitval door graafschade

Jaarlijks wordt er in Nederland veel gegraven, in 2020 maar liefst 770.000 keer. Meestal gaat dat goed, maar vaak gaat het mis en raakt er iets beschadigd. Van riool en waterleiding tot gasleidingen en elektriciteitsleidingen, maar wat het vaakst beschadigd raakt zijn dataverbindingen, in 2022 in totaal zelfs meer dan 25.000 keer, blijkt uit onderzoek.

Dat is meer dan 70x per dag!

Graafschade per netwerk

Er was de voorgaande jaren al sprake van een stijging van zowel de graafwerkzaamheden als de graafschades. Ondanks inspanningen van de branche om het tij te keren, lijkt het procentueel de laatste jaren niet veel vaker goed te gaan. Omdat het aantal graafwerkzaamheden zelf wel blijft toenemen, dreigt het probleem niet kleiner te worden, eerder groter. Redenen voor de verdere toename van graafbewegingen zijn maatregelen voor de klimaatadaptatie, energietransitie en verdere verglazing voor de uitrol van 5G. bron: Agentschap Telecom

Enorme kosten graafschade
In totaal was de directe financiële schade in 2020 € 38,4 miljoen. Dit zijn de directe kosten, voornamelijk voor het herstellen van de schade. De indirecte schade voor de maatschappij is nog veel hoger.

Uitval apparatuur (en meer)

Downtime op uw dataverbinding wordt naast graafschade veroorzaakt door een verzameling aan factoren, waaronder uitval van apparatuur. Een verbinding bestaat uit vele schakels, vergelijkbaar met een ketting. Wanneer daar een schakel uitvalt, is de gehele verbinding uit de lucht. Uitval van apparatuur ergens op de route kan weer meerdere oorzaken hebben zoals stroomuitval, brand of simpelweg het kapot gaan van de apparatuur.

Welke soorten back-up verbindingen zijn er mogelijk?

Er zijn diverse mogelijkheden om een back-up verbinding te realiseren, elk met eigen voordelen, nadelen en prijskaartje. Dit zijn:

 1. Simpele back-upverbinding voor essentiële processen
 2. Gelijkwaardige secundaire verbinding voor volledige redundantie

 

Voordelen DataWeb back-up internet

DataWeb is al meer dan 25 jaar een onafhankelijk zakelijke ISP. Wat veel voordelen biedt t.o.v. veel andere aanbieders. Denk hierbij aan:

 • Multicarrier netwerk
 • Inzicht in meest voorkomende downtime
 • Beste advies en support
 • Hoogste zakelijke garanties

 

1. Simpele back-up verbinding

Veel bedrijven hebben naast hun standaardverbinding nog een tweede verbinding met de buitenwereld om in geval van nood op terug te vallen. Dit kan een tweede glasvezelaansluiting zijn, maar bijvoorbeeld ook een oude xDSL of Coax verbinding. Dit biedt minder capaciteit dan de standaard verbinding, maar kan in noodgevallen tijdelijk voldoende zijn om essentiële toepassingen als kassasystemen en alarminstallaties bereikbaar te houden.

Voordelen

 • Zolang er zich geen onderbreking voordoet op de hoofdverbinding kan dit voordelig uitpakken
 • In sommige gevallen is een dergelijke back-up afdoende, bijvoorbeeld bij:
  • een bedrijfsvoering die minder afhankelijk is van verbinding
  • bij kortdurende kleine storingen.

   

Nadelen

 • Handmatige handelingen zijn nodig om over te schakelen van en naar back-up verbinding
 • Downtime tot dat verbinding omgezet is
 • Afhankelijk van IT afdeling of partner
 • Niet altijd volledige serviceniveau gegarandeerd als wat de hoofdverbinding biedt
 • Vaak te licht voor bedrijfsprocessen

 

Enkel het fysiek beschikbaar hebben van een back-upverbinding is niet afdoende om als automatische back-up verbinding te fungeren. De communicatie die normaal via de standaardverbinding verloopt, zal niet automatisch via de back-upverbinding gaan lopen wanneer de standaardverbinding onbereikbaar wordt.

Hiervoor zullen handmatige handelingen gedaan moeten worden door een IT beheerder. Hier gaat kostbare tijd overheen, wanneer uw bedrijf onbereikbaar is. Na het verhelpen van de storing zal ook alles weer teruggedraaid moeten worden naar de originele hoofdverbinding. Bovendien brengt uw automatiseerder hier waarschijnlijk kosten voor in rekening.

Zie een dergelijke back-up verbinding dan ook niet als een volwaardige reserveband, maar als een thuiskomertje die u in noodgevallen tijdelijk uit de brand helpt.

dataweb normale back-up verbinding

1.1 Simpele verbinding door de lucht

De eerder genoemde verbindingen zijn gebaseerd op fysieke verbindingen met kabels door de grond.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat zowel de standaardverbinding als de back-upverbinding beschadigd raakt.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden ook een draadloze 4G back-up verbinding te realiseren. Die behalve als back-up ook ingezet kan worden als extra bandbreedte capaciteit en soms ook (tijdelijk) als hoofdverbinding.

dataweb backup 4g

4G back-up

Afhankelijk van de locatie en de verbindingseisen kan een 4G back-upverbinding via het GSM netwerk ook een optie zijn.

Er wordt hier een speciaal 4G router aangesloten op de netwerkomgeving van uw bedrijf. Eventueel voorzien van een antenne op het dak voor een best haalbare verbinding. Er wordt ingeregeld dat de router, bij uitval van de hoofdverbinding, automatisch over switcht (middels een automatische failover) naar de 4G verbinding.

Voordelen

 • Minieme verstoring bij overschakelen, mits goed ingesteld
 • Op veel plaatsen mogelijk
 • Snel te realiseren

 

Nadelen

 • Snelheid is afhankelijk van dekking, de snelheid is hiermee niet gegarandeerd
 • Voor best haalbare verbinding en op sommige plaatsen met beperkte dekking kan het plaatsen van een antenne noodzakelijk blijken
 • Drukte bij overbelasting

 

 

2.1 Redundante verbinding

Waar een normale back-up verbinding vaak slechts een gedeelte van de functionaliteit van de standaardverbinding kan vervangen, wordt in geval van redundantie een 2e verbinding gerealiseerd die compleet gelijkwaardig is aan de functionaliteit van de hoofdverbinding. Hiervoor kan ook VRRP of HSRP gebruikt worden.

Een redundante oplossing kan een eis zijn van keuringsinstanties, klanten en certificeringen.

Dubbele uitvoering van:

 • Fysieke routes
 • Interne netwerkapparatuur
 • Verschillende datacenters

Voordelen

 • Bij verstoring van de hoofdverbinding zal de andere verbinding vrijwel direct de verbinding overnemen. Waardoor er geen tot slechts minieme onderbreking van de service is.
 • Naast back-up kan redundantie ook gebruikt worden om verkeersbelasting beter te verdelen via de meerdere verbindingen.

 

Nadelen

 • Alsnog gokken op 1 paard, wanneer bij ISP elders storing is
 • Een dubbele verbinding brengt uiteraard ook kosten met zich mee.

 

dataweb backup vrrp redundant

2.2 Eigen glasvezel; Dark Fiber

Dark Fiber een glasvezel verbinding, maar dan puur de fysieke verbinding, zonder bijbehorende apparatuur en unmanaged.

Dark Fiber is de oplossingen voor bedrijven die ongelimiteerde datacommunicatie tussen vestigingen willen realiseren.

dataweb backup darkfiber

De gekozen belichtingsapparatuur aan beide zijden bepaalt de uiteindelijke snelheid.

Ook Dark Fiber is niet specifiek een back-up oplossing. Maar kan daar wel voor gebruikt worden. In het geval dat bij een van de locaties de standaardverbinding uitvalt, kan de locatie nog wel via de Dark-Fiber verbinding gebruik maken van de hoofdverbinding van de andere fysieke locatie. Die uiteraard via een andere carrier is aangesloten voor meer zekerheid.

Voordelen

 • Eigen beveiligingsprotocollen en encryptiemaatregelen
 • Lage latency
 • Schaalbaar

 

Nadelen

 • Afhankelijk van uw locaties brengt het aanleggen van een darkfiber verbinding een hogere investering met zich mee
 • Iets lagere SLA dan op gemanaged glas
 • Hogere IT kosten

 

 

2.4 Gelicenseerde straalverbinding

De mogelijkheid van een back-upverbinding door de lucht is een straalverbinding. Hierbij wordt speciale apparatuur op het dak van uw bedrijf geplaatst welke communiceert met een zogenaamde radio node. Dit zijn antennetorens die verspreid door Nederland staan. Hiermee zijn snelle en betrouwbare verbindingen te realiseren. Het is wel noodzakelijk dat er geen obstakels staan tussen de apparatuur op uw dak en de radio node.

Een straalverbinding wordt ook vaak ingezet juist wanneer glasvezel aanleggen niet mogelijk, of zeer kostbaar is.

dataweb backup straalverbinding

 

Voordelen

 • Snelheden tot 1 Gbps
 • Hoge SLA
 • Stabiel

 

Nadelen

 • Niet overal mogelijk
 • Antenne unit is noodzakelijk op het gebouw
 • Haalbare snelheid afhankelijk van afstand en capaciteit node

 

 

Combinatie van back-upverbindingen

Voor logistiek transporteurs en vitale dienstverleningen is communicatie van levensbelang. Omdat het in theorie kan voorkomen dat zowel de hoofdverbinding als een back-upverbinding beschadigd raakt, wordt soms gekozen voor een combinatie van meerdere back-up oplossingen. Hierbij wordt vaak gekozen voor extra verbindingen door zowel de grond als door de lucht.

De extra kosten voor de extra verbinding vallen voor grotere bedrijven in het niet bij de kosten voor het niet door kunnen werken.

dataweb backup combinatie

Voordelen

 • Hoogste beschikbaarheid

 

Nadelen

 • Hoge kosten

 

 

Auto failover

Naast de verbindingen zelf biedt DataWeb automatische failover oplossingen om uw connectiviteit te waarborgen:

 • Om te zorgen dat er automatisch wordt overgeschakeld op de back-upverbinding in geval van verstoring van de hoofdverbinding.
 • Met behoud van dezelfde vaste IP adressen

Voor de auto failover maken we bijna altijd gebruik van VRRP / HSRP. In overleg bepalen we de tijd (bv. 30 seconde of 5 minuten) waarna er wordt overgeschakeld.

Voor wat voor back-upverbinding moet ik nu kiezen?

Zoals u ziet zijn er legio mogelijkheden voor een back-up verbinding om zo de continuïteit van uw bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Maar waar moet u op letten bij de keuze van een back-up verbinding?

Zaken die u zich moet afvragen:

Wat voor serviceniveau biedt mijn huidige standaardverbinding?

Wat voor zakelijke verbinding heb ik en wat is de overeengekomen SLA? Misschien dat u daar nog nooit over hebt hoeven nadenken. Het kan zijn dat u de afgelopen jaren ongestoord gebruik hebt kunnen maken zonder een minuut downtime. Dat geeft echter geen garantie voor de toekomst. Het is een reële vraag om bij uw leverancier na te gaan wat de uptime garanties en responstijd bij calamiteiten is. Andere leveranciers hanteren nog wel eens een zogenaamde Best effort, Next Business Day reactietermijn, of er is helemaal geen SLA. Vaak is dat enkel binnen kantooruren, waardoor een storing die vrijdagavond optreedt pas op maandag opgepakt wordt. Waardoor uw winkel het hele weekend onbereikbaar is en er niet met PIN betaald kan worden.

Wat kost uitval van de verbinding voor mijn bedrijf?

In steeds meer bedrijfssectoren is een data-infrastructuur onmisbaar geworden. Werken in de cloud is bij veel bedrijven gemeengoed geworden. Communicatie onderling en met klanten gaat vrijwel geheel digitaal. Een paar minuten onbereikbaar zijn is voor enkelen vervelend, maar voor het overgrote deel onacceptabel. Het is belangrijk om u zelf af te vragen: ‘Kan ik mij als bedrijf downtime veroorloven, en zo ja hoe lang?’ ‘Aan welke serviceniveaus richting mijn klanten moet ik voldoen?’

Hoe belangrijk is de verbinding voor mijn organisatie en wat kost het als de verbinding niet werkt?

Hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf eruit?

Naast de situatie van vandaag, is het ook handig om eens na te denken hoe uw bedrijf erover een aantal jaar uit kan zien. Een paar jaar geleden kon u een uur downtime wellicht makkelijk veroorloven, vandaag de dag moet u er niet aan denken om met uw bedrijf 5 minuten offline te zijn. Door een toename van datatoepassingen is de afhankelijkheid van een verbinding verder toegenomen, en deze trend zal zich in de toekomst verder blijven voortzetten.

Wat is mijn budget?

Aan alles hangt een prijskaartje, zo ook aan back-updataverbindingen. De eenmalige en terugkerende kosten variëren per oplossing. Zet deze kosten eens tegenover andere (terugkerende) kosten als wagenparkbeheer of uw totale TCO van uw IT. En maak de rekensom wat de mogelijke kosten zijn wanneer u niet voor een back-up verbinding kiest. Stel u zelf de vraag: ‘Wat is het mij waard om de continuïteit van mijn bedrijf te kunnen waarborgen?’

Kan er een expert met mij meedenken?

Geen klant is hetzelfde, daarom is ook geen oplossing hetzelfde. Onze adviseurs hebben ruime ervaring bij het adviseren van bedrijven in diverse sectoren. De experts van DataWeb denken graag met u mee.

Conclusie

Een verbinding zal niet vaak uitvallen, maar wel als het net niet uitkomt, eigenlijk komt het nooit uit, want een internetverbinding is voor de meeste bedrijven onmisbaar. De oorzaak hoeft niet alleen extern te zijn, maar kan ook veroorzaakt worden door een interne oorzaak. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal graafincidenten en miljoenen euro’s schade. Maar wat als u al jaren zonder back-up verbinding werkt en nog nooit grote problemen hebt gehad? U kunt de gok nemen door te gaan rijden zonder een reserveband bij zich te hebben. Het zal best een tijd goed gaan, maar wanneer het mis gaat zijn er grote nadelige gevolgen die niet zomaar op te lossen zijn. Voorkomen is niet alleen beter dan genezen, het is ook nog goedkoper.

Voor elke situatie een passende oplossing

Van een enkelvoudige verbinding, met hoge SLA tot een volledig redundante oplossing, er is altijd een passende oplossing mogelijk. Van een bekabelde verbinding als punt-punt of darkfiber, of door de lucht via 4G of een straalverbinding, DataWeb biedt het allemaal en is de partner met ervaring om met u mee te denken en mee te groeien. We leveren complete oplossingen die van A tot Z gerealiseerd en gemonitord worden. We staan voor wat we bieden, met de hoogste zekerheden. Zodat u zich kunt richten op uw eigen business.

Resultaat: Ondernemen zonder zorgen over uw Connectivity

Een goed ingerichte back-upverbinding zorgt voor een feilloze overschakeling in geval van een verstoring. U zult in de meeste gevallen nauwelijks tot niet merken dat er een verstoring is geweest.

 

DataWeb verzorgt uw connectiviteit

Is uw bedrijf ook afhankelijk van goed werkend zakelijk internet? DataWeb levert verbindingen tot wel 100 Gbit/s met de hoogst mogelijke zekerheden, zoals 99,9% uptime, geen overboeking en 24/7 support. Onze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat we de Computable Awards hebben gewonnen in de categorie services.

Wij adviseren uw bedrijf over de optimale bandbreedte en bieden ondersteuning in het netwerkontwerp, zodat deze toekomstbestendig is en u bent voorbereid op eventuele kabelbreuk door graafwerkzaamheden. Neem hiervoor vooral contact met ons op via sales@dataweb.nl of bel 070 381 92 18.

Over: Rico Wisman

Bio: Sinds 1994 ben ik als manager werkzaam bij DataWeb, onafhankelijke Internet Service Provider (ISP). DataWeb is een flexibele organisatie met korte lijnen die sinds 1994 actief is in de zakelijke markt. DataWeb kan zich daarom met recht tot één van de eerste internetproviders van Nederland rekenen. Kenmerkend voor mijn werk bij DataWeb is de specialisatie in datacommunicatie. Dit resulteert in een uitgebreid en gevarieerd portfolio met een breed scala aan bedrijven, overheden en non-profitinstellingen.

ABN AMRO
Knauf
Moneyou
Delaware
Teijin
Croonwolter&dros | TBI
Doe de Postcode Check

Bekijk de mogelijkheden op jullie bedrijfslocatie  Leveren we op jullie locatie?
  heeft u een vraag? neem contact op
  bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
  e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
  elke werkdag bereikbaar Start chat
  plan een Adviesgesprek