Zakelijk glasvezel Smallingerland

Glasvezel Smallingerland

 

Bedrijven in Smallingerland kunnen nu aangesloten worden op het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in Smallingerland een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven en organisaties in Smallingerland die zich bevinden op de bedrijventerreinen Azeven Noord, Haven en Kantorenpark zijn er zelfs extra voordelige mogelijkheden.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Smallingerland bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast maandbedrag, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Smallingerland


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Smallingerland

Butendiken, Kleasterkampen, Moune Ein, It Eilan, Kobbewei, Peansterdyk, Swettewei, Boerestreek, Galhoeke, Himsterfinnen, Prikwei, Sanbuorren, ’t Stalt, Boarnburgumer Heawei, De Flearbosk, Drachtster Heawei, Eijzengapaed, Kanaeldyk, Klusewei, Kraenlanswei, Kruswei, Sluswei, Doktersheide, Durk Ljibbeswei, Harmsreed, It Leech, Leijensreed, Master de Jongwei, Master Iniawei, Peinderwei, Polderdyk, Singel, Susterwei, Wierren, Aldegeasterdyk, De Klynhoeke, Eartlansreed, Eibertsgeasten, Fiifhoeke,
Lees meer

Finnen, Hearrewei, Hegewei, Kilometerwei, Kommisjewei, Nije Tikewei, Skieppekampen, Stienkampen, Swartewei, Westerein, Wierren, Biskopswei, Broekfinne, De Heide, De Trisken, Drachtster Heawei, Hoptunen, Muntseleane, Nachtlan, Boelenswei, Buorren, De Linebeammen, De Pikstiennen, De Skieding, Ds Visscherwei, Dunoardswei, Dwarstak, Fabryksloane, Fianen, Folgersterloane, It Grien, Klompmakkerspaad, Luchtenveld, Michielsreed, Nije Streek, Parkenwyk, Skoallewyk, Spitsbergen, Waldstrjitte, Wytse Peetswei, Alde Laweiswyk, Alde Wei, Bearend Boardseswyk, De Dammen, De Doese, De Feart, De Goudberch, De Knobben, De Scheiding, De Skieding, De Warrebosk, Fallaetswei, Folgersterloane, Gerritswyk, Imerwyk, It Heechfean, Klamersreed, Koarte Wyk, Pastorijwyk, Pream, Sannige Wyk, Siktaris Eringawyk, Skutslus, Smidswei, Steffensreed, Swarte Wyk, Trilker, Tsjerkebuorren, Wiksel, Ald Daem, Ambachtsloane, Arendswyk, Bildreed, Bildwei, Brouwersgreft, Buorren, De Boppeste, De Bosk, De Fintsjes, De Houtkamp, Efterwei, Foudenswei, Haven, Havenwei, Hegedoar, Heidbuorren, Houtigehaechstwei, Kompagnonswei, Master de Vrieswei, Master Dijkstrawei, Master Keuningwei, Master Kuiperswei, Mounein, Muldersplein, Muntsgroppe, Nije Buorren, Rydwei, Boerestreek, Bosschawei, Butenom, Bysitterskamp, De Lege Ein, De Middelgeast, Ds Van Apeldoornwei, Eabekamp, Easterbuorren, Efterom, It Mear, Jouke Jochemswei, Krite, Nijewei, Skeanewei, Skoalfinne, Suderom, Tijmen de Boerwei, Westerbuorren, Wiegersmawei, Aafke van der Heideloane, Binnendyks, De Hoarnen, Dokter Siebingasingel, Healwei, Hegedykje, Hegewei, Iendrachtsingel, Kanaelsloane, Kletten, Koen Gortershoeke, Kommisjewei, Legauke, Leidyk, Leidyksreed, Leyensloane, Middelbuorren, Nijtap, Oerdwars, Reinder de Vriessingel, Rydwei, Suderleijen, Swartfean, Teije Blauwsingel, Tsjerkeloane, Tuskenwegen, Wijtze Brandsmaloane, Achterwei, Aldegeasterdyk, Arkepolle, Buorren, De Geasten, De Koai, De Wear, Ds Carsjenssingel, Dwarssingel, Dykfinne, Eastersanning, Eksteursreed, Fabrykswei, Gariperwei, Gealanswei, Geau, Goudtsjepoel, Great Haersmawei, Headammen, Hegewarren, It Krumdeel, It Soal, It West, Jachtweide, Langdeel, Manjepetswei, Mounehoek, Mounpaed, Op ‘e Wal, Opperbuorren East, Opperbuorren West, Potskipper, Roundeel, Sanbuorren, Skeane Heawei, Skieppekampen, Skoallereed, Slotsingel, Smidterij, Sytebuorren, Utein, Weinmakkerij, Westersanning, Wolwarren, Aardappelland, Akkerland, Alferhof, Ame, Amethist, Amperelaan, Anske Aptekerstraat, Appelhof, Baalder, Baansend, Bakboord, Berglaan, Berkelaan, Beter Wonen, Beugel, Biesland, Bikkelstenen, Blaauboerperk, Blauwverversregel, Bloemkamp, Boekweitkamp, Boorn, Bouburg, Bouriciuslaan, Bouwakker, Braambos, Brouwerssingel, Bruins Slotstraat, Buitenstvallaat, Burefen, Burgemeester Wuiteweg, Burmanialaan, Butewacht, C Rienks de Boerstr, Carneool, Claerkamp, De Bank, De Barte, De Boeg, De Bolder, De Bolten, De Brekken, De Dobbe, De Draai, De Dracht, De Drift, De Ee, De Emma, De Excelsior, De Foreest, De Foute, De Frisia, De Friso, De Gagelpol, De Geeuw, De Giek, De Graft, De Greide, De Groene Zoom, De Hage, De Hemmen, De Hoge Bomen, De Jerden, De Kamp, De Kamperfoelie, De Kiel, De Klim, De Knobben, De Kolken, De Kromte, De Lange West, De Leijen, De Lier, De Lijkant, De Lits, De Meent, De Meer, De Nijverheid, De Nova Cura, De Oppers, De Orion, De Parken, De Petten, De Posten, De Ried, De Rien, De Rival, De Roef, De Rozetuin, De Schoven, De Singel, De Sipen, De Slag, De Steven, De Stoeken, De Stok, De Tijen, De Tille, De Twee Gebroeders, De Tynje, De Veertien Roeden, De Vogelweide, De Vore, De Warande, De Warren, De Weeme, De Wetering, De Wetterwille, De Wiel, De Wier, De Wijnakker, De Wilgepol, De Zanding, De Zool, De Zwaai, De Zwaden, De Zwaluwstaart, Dollard, Donia, Dorsvloer, Douwstraweg, Dwarswyk, Eems, Eendekroos, Eikesingel, Eize Bosstraat, Elzewal, Engwerd, Eringastraat, Erwtenland, Esseweg, Fabriciuslaan, Fabriekslaan, Fennereed, Fivel, Flevo, Fluessen, Folgeralaan, Folgeren, Fonejacht, Foswerd, Fruithof, Gauke Boelensstraat, Geelgorsstraat, Geestland, Gerben Sondermanstraat, Gernaerd, Gjalt de Jongstraat, Goudsmidsstraat, Graanland, Grasland, Graverij, Greuns, Grietmansrecht, Grootzand, Hagewyk, Handwerkerszijde, Hanebalken, Harddraversdijk, Haverstuk, Hbs Straat, Heideanjer, Helling, Het Anker, Het Blauwgras, Het Diep, Het Gangboord, Het Heem, Het Helmhout, Het Noord, Het Schar, Het Vliet, Het Zuid, Hillemalaan, Hof van Edenlaan, Hooglandswyk, Hoogzand, Hooiland, Hooiweg, Hooizolder, Hopperus Bumaperk, Hornleger, Houtdraaiersstraat, Houtlaan, Houtzaagmolen, Hulstbos, Hunze, Ids Wiersmahof, Ietje Kooistrastraat, J G van Blomstraat, J M Houwenstraat, Jansoniusplein, Jansoniusstraat, Janssenlaan, John F Kennedylaan, Kaatsveld, Kalkbrandershoek, Kalmoes, Karturf, Kerkstraat, Kievitstraat, Kiryat Onoplein, Klaverweide, Kleinzand, Kletsterlaan, Klokhuislaan, Koperslagersstraat, Korenmolen, Korte Baan, Kuinder, Kuiperssingel, Kurt Schwittersstraat, Kwelderland, Laagland, Langewyk, Lauta, Lavendelheide BY, Lavermanstraat, Leeuwerikstraat, Leidijk, Leppa, Lidlum, Lijsterbeswal, Lijsterstraat, Linde, Lisdodde, Looierspad, Loswal, Ludingakerke, Manger Catsperk, Mariengaard, Markt, Marne, Martena, Martinus de Boerstraat, Meerkoetstraat, Melkkelder, Mevrouw De Rooweg, Michaelsberg, Middelwyk, Moezel, Molenaarsbreed, Moleneind NZ, Moleneind ZZ, Morra, Museumplein, Nachtegaalstraat, Nijtap, Noorderbuurt, Noorderdwarsvaart, Noorderend, Noorderhof, Noordkade, Oliemolenstraat, Omloop, Ooievaarstraat, Oosterstraat, Oprijlaan, Oud Ambacht, Oude Nering, Oude Slingeweg, Oudeweg, P K Pelstraat, Paardepad, Paradijske, Passchier Bollemanhaven, Passchier Bollemanweg AB, Pier Panderstraat, Ploeggang, Polderland, Postlaan, Pyriet, Raadhuisplein, Raai, Ratelwacht, Reidingweg, Rietpol, Ringweg, Rispinge, Robijnekamp, Roerdompstraat, Roggepad, Ropta, S H de Rooshof, Saffier, Schapedam, Schoolstraat, Schrijnwerkersweg, Schuitmakerswal, Schuttersveld, Schuur, Schwartzenberghlaan, Sint Jansberg, Sjoerd Veltmanstraat, Slinge, Slingeweg, Smaragd, Smidshuizen, Sparrehoek, Spitael, Splitting, Sponturf, Sportlaan, Stal, Stania, Stationsweg, Steenkerk, Stelpswyk, Suderheide, Sydwende, Tarweland, Terlune, Theo van Doesburgstraat, Thijs Rinsemastraat, Tine Talmanstraat, Tipelkamp, Tjaarda, Tjalling Wagenaarstraat, Tjonger, Topaas, Torenstraat, Treslingstraat, Turfloane, Uilevlucht, Uitgang, Unia, Ureterperend, Ureterpvallaat, Uthof, Valkstraat, Vallaatsterend, Van Haersmaplein, Van Haersmasingel, Van Knobelsdorffplein, Veenland, Veenscheiding, Verdeniusstraat, Vlasakkers, Voergang, Voermanspad, Vogelzang, Voorhuis, Wagenmakersweg, Walta, Waterbies, Waterland, Waterlelie, Watermolen, Westersingel, Westerstraat, Westerwird, Weversburen, Wielewalen, Wildzang, Wilpsterend, Wimerts, Wispel, Wolkammersstreek, Zaailand, Zetveld, Zuiderbuurt, Zuiderdwarsvaart, Zuiderend, Zuiderhogeweg, Zuidkade, Zwemmer.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Smallingerland.

31-10-2013

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie