Zakelijk glasvezel Skarsterlân

Glasvezel Skarsterlân

 

Bedrijven in Skarsterlân kunnen nu aangesloten worden op het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in de gemeente Skarsterlân een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven en organisaties in de gemeente Skarsterlân die zich bevinden op de bedrijventerreinen Business Park Friesland West, De Ekers, Haskerveen, Sewei en Woudfennen zijn er zelfs extra voordelige opties.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Skarsterlân bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast maandbedrag, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag van glasvezel in Skarsterlân wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Skarsterlân


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Skarsterlân

Albert Einsteinweg, Aliehoeve, Ambachtswei, Anker, Appelhoflaan, Aukebaes, Bakboard, Barte, Beukenlaan, Binnenpad, Blaauwhoflaan, Boech, Bolder, Boterstraat, Bouwlust, Brugstraat, Butsingel, De Aek, De Bleek, De Boeyer, De Brekken, De Finne, De Helling, De Hofcamp, De Keeringen, De Meente, De Merk, De Overspitting, De Scharcamp, De Slus, De Stelle, De Tsjotter, De Tunen, De Ulekamp, De Warren, De Wetterkamp, Dek, Doctor G A Wumkesstraat, Dodo van Haskastraat,
Lees meer

Dominee S Huismansstraat, Douwe Egberts Plein, Dr Eeltje Halbertsmastr, Dr G A Wumkesstraat, Driessenstraat, Dukdalf, Edisonweg, Eeltsjebaes, Eikenlaan, Elias Annes Borgerstraat, Elisabethhoeve, Firmawei, Fok, Fokkestaach, Gaffel, Geert Knolweg, Groene Dijk, Groenendalstraat, Groenhof, Gyk, Gysbert Japiksstraat, Handelswei, Harddraversweg, Harmen Sytstrastraat, Haskerveldweg, Haverkamp, Helmhout, Hettebaes, Hobbe van Baerdtstraat, Hoge Zomerdijk, Houtmolenstraat, Iepensteinlaan, It Beaken, It Hiem, It Jacht, It Reidlan, It Swurd, Johan Willem Frisostraat, Jol, Jonkersbosje, Kajut, Kerkstraat, Klamp, Klokmakkerij, Koarte Ekers, Kofskip, Kolkstraat, Kompas, Koningin Julianalaan, Koningin Wilhelminalaan, Kooilaan, Koperslaggerij, Krim, Kruisstraat, Kuperij, Kwekerijstraat, Kyl, Lijnbaanstraat, Lindenlaan, Lycklemastraat, Lyts Luchtenveld, Madame Curiewei, Maria Louisestraat, Martriehoeve, Meenscharweg, Midstraat, Molenweg, Mounekamp, Nipkowweg, Oer de Feart, Oksewei, Omkromte, Oosterstraat, Op de Bouwen, Parallelwei, Pastorielaan, Pealskar, Pelmolensstraat, Pier Panderstraat, Polderboskdyk, Pottenbakkersstraat, Pr Willem Alexanderstr, Pream, Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixstraat, Prinses Christinastraat, Prinses Irenestraat, Prinses Margrietstraat, Prof Titus Brandsmaweg, Reling, Rinzemastraat, Rode Molenstraat, Roefke, Roer, Roggemolenstraat, Scheen, Sinnebuorren, Skou, Skroef, Skutsje, Slachtedijk, Sloep, Slotermeer, Sluisdijk, Spant, Spegel, Stationsstraat, Steiger, Steven, Stjoerboard, Sulversmidte, Ter Huivra, Tolhuswei, Torenstraat, Touslaggerij, Transportwei, Tsjalk, Tunkerij, Uilke Boonstralaan, Vegelinsweg, Visstraat, Voltahof, Waagplein, Waling Dijkstrastraat, Want, Warring, Westermarwei, Wietske Tademalaan, Willem Lodewijkstraat, Woudfennen, Yndustrywei, Zijl, Zuiderveldplantsoen, Zuiderveldstraat, Troelstraweg, Legemeersterweg, Businesspark Friesland-W, Energielaan, Innovatielaan, Jousterweg, Nummer, Graverij, Leeuwarderweg, J Veldstraweg, Lytse Polder, Meerweg, Sluisweg, J Veldstraweg, Meerweg, Wielwei, Aldewei, Boarnsweachsterdyk, Horsewei, Houtvaartweg, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei, Scharsterlaan, Wielenlaan, Leeuwarderstraatweg, Lier, Bisschopsweg, Kerkpad, Schoterweg, Snakkerbuorren, Bloksleat, It Noard, It Sud, It Sud BY, Omkromte, Plusterdyk, Swettepoelsterdyk, Tramwei, De Bongerd, De Vriehof, Frank en Vrijhof, Kerkweg, Kwekerijweg, Meerweg, Vierhuisterweg, Wredehof, Buorren, Fjildwei, Hearresyl, Oenemawei, Pole, Reidlansdyk, Roordahiem, Skutmakkerspole, Tsjerkepole, Heerenweg, J Veldstraweg, Stinsewei, Wolsmastate,De Traen, Deelswal, Geeuwweg, Grevenweg, Hornstermeerweg, It Nije Paad, It Rak, Meenscharweg, Middenweg, Muontserak, Nije Kampen, Ontginning, Rusken, Snilen, Tweehuis, Vegelinsweg, Welleweg, Zwarte Weg, Aldedyk, Brekkendyk, De Koai, De Stikels, De Trochreed, Gaestdyk, It Foarfjild, Riensleat, Spannenburgerdyk, Strjitwei, Deelspaad, Dorpsstraat, Hellingpad, Kapellewei, Konvintspaad, Rijksstraatweg, Sijthusterfjild, Spitsendijk, Stobbegasterpad, Sythuzen, Tolvepaed, Van Sminiaweg, Bramerstraat, De Greiden, De Ikkers, Dwarsryd, It Boerein, Lytse Buorren, Lytse Mar, Mastersein, Noed, Stripedyk, Troelstraweg, Tsjerkewei, Biesterboschstrjitte, Bosweg, Flueskamp, Gravinnesingel, Haulsterweg, Hotze Brouwerstrjitte, Jousterweg, Kerkpad, Lange Ekers, Polderboskdijk, Van Claerbergenstrjitte, Wildehornstersingel, Boerestreek, Bospad, Gaasterweg, Hijlke Bangmaweg, Hoge Dijk, Kadijk, Kampweg, Kerkweg, Liemdijk, Nieuwe Weg, Polle, Prinses Marijkeweg, Richard Jungweg, Streek, Wolvedijk, Yn ‘e Doarpsfinne, Badweg, Binnendijk, Binnendijk BY, Fang, Fonder, Heechhout, Molenlaan, Oude Postweg, Skans, Sydtakke, Vogelzangweg, Wjukslach, Heide, Hollandiastraat, Pompstraat, Rienstraat, Roazebosk, Scharren, Schoolstraat, Stringen, Trijegea, Tsjoele, Woudfennen, Appelhof, Auke Piersstrjitte, Boarnsweachsterdyk, Bredyk, Buorren, De Molier, Doniapark, Doumastate, Efterom, Foekjesteech, H R Vierstrastrjitte, Hendrik Dijkstraleane, Hoannekamp, Koevorderhuis, Langwarderdyk, Legemarstersingel, Lyts Dykje, Oasingaleane, Pontdyk, Stevenshoek, Swannestrjitte, Tsjillanleane, Weversstreek, Wieling, De Grie, H J Groenstraat, Hendrik Jan Textorstr, Hoge Dijk, Jan de Goedestrjitte, Kadijk, Kerkhoflaan, Lichte, M J Hogeboomstraat, Molenstelle, Prinses Marijkeweg, Ringfeart, Simensstelle, Skoalekers, Streek, Appelhof, Baalder, Badweg, Baggelbak, Bugel, De Dolten, De Hoge Bouwen, De Vervening, Grevelinkboskje, Hasker Utgongen, Haskerfinne, Haskermieden, Haskertille, Jasker, Jousterweg, Julianastraat, Kerkepad, Lange Ekers, M Jansstraat, Pipegaal, Plasse, Reidkraach, Rijksweg, Siebe de Ruiterweg, Toel, Turfkoer, Turfstuke, W van Haschastraat, Wiidswal, Baron van Hardenbroekstr, Boskranne, Bouwen, Bovenkruier, De Bast, De Buffer, De Pit, De Rijlst, De Spoarbyls, De Stamme, De Tuke, De Twiich, De Wieken, Dobbeleane, Eysinga State, Fazant, Finkeburen, Gaastweg, Groenendal, Heemstrastraat, Heide, Houtsnip, Huisterheide, Industrieweg, It Bled, It Perron, It Sein, Jhr F J J van Eysingastr, Jupiterstraat, Kade, Kempenaerlaan, Kerklaan, Kerkstraat, Langwarderdyk, Lemmerweg, Marsstraat, Mercuriusstraat, Molenkap, Molewei, Molier, Neptunuslaan, Noed, Oer it Spoar, Omloop, Patrys, Rengersstraat, S Hepkemalaan, Saturnusstraat, Scharleijen, Schonegevelstraat, Schoolstraat, Schwartzenbergstraat, Slotweg, Stationsstraat, Tsjukemarwei, Uranusstraat, Vegilinstraat, Venusstraat, Voermanstraat, Westend, Wilhelminastraat.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Skarsterlân.

21-11-2013

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie