Zakelijk glasvezel Kollumerland en Nieuwkruisland

Glasvezel Kollumerland en Nieuwkruisland

 

Voor bedrijven in Kollumerland en Nieuwkruisland is het mogelijk om verbonden te worden aan het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven, ondernemingen en organisaties in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland die zich bevinden op de bedrijventerreinen Harm Smidswei en Jumaheerd zijn er zelfs extra voordelige opties.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Kollumerland en Nieuwkruisland bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast bedrag per maand, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag van glasvezel in Kollumerland en Nieuwkruisland wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Kollumerland en Nieuwkruisland

Adje Lambertszlaan, Allert D van der Leijwei, Badweg, Beatrixstraat, Beline, Bernhardlaan, Botsaard, Brongersmaweg, Bruneel, Bumapad, Cantaart, Cantecleer, Clantweg, Cuwaard, de Anjen, de Broeken, de Dellen, de Hammeren, de Hooidollen, de Keegen, de Kwekerij, De Tunen, de Westeregen, de Wirden, Dr. Wumkesstrjitte, Ermeline, Eskesstraat, Eyso de Wendtstraat, Firapeel, Gerrit Bleekerstraat, Grimbeert, Gruttostraat, Gysbert Japicxstrjitte, Halbertsmastrjitte, Harddraversbaan, Harmen Sytstrastrjitte,
Lees meer

Hayemaweg, Hesseweg, Hoog Pypke, Hoogeboomstraat, Johannes Bogermanstraat, Julianastraat, Jumaweg, Kalmoes, Kerkstraat, Kievitstraat, Kriekepitte, Leeuwerikstraat, Lisdodde, Maupertuus, Meckama, Meckamastraat, Meerkoetstraat, Molenhoek, Mr Andreaestraat, Nobel, Nyckle Haismastrjitte, Obe Postmastrjitte, Oliemolensingel, Ooievaarshof, Oostenburgstraat, Oostenstein, Oosterboereweg, Oosterdiepswal, Paradyske, Phaesmaweg, Pluvierstraat, Prinsenhof, Putstraat, Rechthuisplein, Regnerus Meinardystraat, Reigershof, Reinaard, Rijdstraat, Rosseel, Sijbren Tijmstrastraat, Simke Kloostermanstr, Singelweg, Sixma van Heemstralaan, Sjoerdaweg, Sulkystraat, Tibeert, Ticeline, Tilburystraat, Tochmaland, Tolhuis, Tollingasingel, Tollingawei, Trekweg, Tsjerk Hiddesstraat, Tsjibbe Geartsstrjitte, Uniahof, Valkenhof, Van Aylvastraat, Van Bootsmalaan, Van Broersmastraat, van Eysingalaan, Van Limburg Stirumweg, Van Riniastraat, Van Scheltingalaan, Van Tademastraat, Voorstraat, W H van Heemstraweg, Waling Dykstrastrjitte, Waterlelie, Westerdiepswal, Wilhelminastraat, Willem Lodewijkstraat, Willem Loreweg, Witteveenstraat, Woldringhstraat, Wouddijk, Zevenhuisterweg, Zuiderstraat, Zwanebloem, Achterwei, Bjirkehof, Blankenstraat, Boskloantsje, Boskreed, Bounswei, Cedelshof, D. Wiersmastrjitte, David Kloostermanstr, De Kriek, De Krusstrjitte, De Paden, De Saedkampe, Ds Griffijnstrjitte, Eastbroeksterwei, Elzehof, Feartswei, Fedde de Vriesstrjitte, Foarwei, G van de Schaafstraat, Ganzingawei, Hanenburch, Harm Smidswei, Hille Veenstrastrjitte, Hoppemastate, J. Vogelzangstrjitte, Kastanjehof, Koarteloane, Maersmastrjitte, Massenbroekreed, Oentzemastate, P Postmastrjitte, Petsleatswei, Raadsherenlan, Skoallestrjitte, Sparrewei, Spoarbuorren Noard, Spoarbuorren Sud, Sytjemastate, Triemsterloane, Tsjerkestrjitte, W Alzerdapaad, W Jorritsmastrjitte, Weth. Beerdastrjitte, Wyldpaed, Ymkershof, Allemawei, De Wygeast, Dellenswei, Eysmastrjitte, Foarwei, Heine de Bruinstrjitte, Husternoard, Jan Binneswei, Jasmyn, Lange Ikker, Pastorijehof, Prunus, Ribes, Simmerwei, Swartewei, Terlunewei, Trekwei, Walddyk, Bjirkepaed, Boskdwarswei, Boskwei, Boskwei Noard, Bremwei, Ds Zylstrawei, Hagebeam, Heidewei, It Heideloantsje, Koetsjekralen, Spoarbuorren Noard, Swaddepaed, Toarnbei, A Reitzesstraat, Bionsmastraat, Blijensteinstraat, De Meerpaal, De Wendel, Fogelsanghstraat, Friesestraatweg, H Sipkesstraat, Havenstraat, Herestraat, Hoogstraat, Keegensterpad, Keegensterweg, Kloosterweg, Meihuizenstraat, Rosemastraat, Schipsloot, Schouwstraat, Tjalkstraat, Toutenburgstraat, Uithof, Van Eijsingaweg, Wijtsmaweg, Bareld Bijmastrjitte, Beintemawei, Brede Ikker, Brewei, Bumawei, De Woarven, Eelke Meinertswei, Flaaks Ikker, Foarikker, Kalkhuswei, Keatlingwier, Kertiersreed, Kollenswei, Prellewei, Simmerwei, Trekwei, Van Teijenswei, Walddyk, Weerdebuorsterwei, Asterstraat, Goudsbloemstraat, Hooge Zuidwal, Kerkstraat, Kolkstraat, Kruisstraat, Lauwerswal, Methardusstraat, Nittersweg, Olde Borchweg, Poorthoek, Vioolstraat, Zijlstraat, Zwarteweg, De Dolle, De Triemen, Migchelbrinkwei, Trekwei, Triemsterloane, Ulkeloane, Brongersmaweg, Foijingaweg, Groeneweg, Jakob de Graafstraat, Kwelderweg, Meester Visserstraat, Oosterboereweg, Patrimoniumstraat, Soensterdijk, Wester Nieuwkruisland, De Warf, Eeuwe Ennesweg, Gruijtsweg, Leegsterweg, Molenfenne, Ooster Nieuwkruisland, Cecilialoane, De Brink, Keningswei, Kleasterwei, Muntsewei, Beyweg, Brongersmaweg, De Goudberg, Hesseweg, Lutjewoude, Rijksweg, Steenharst, Trekweg.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Kollumerland en Nieuwkruisland.

19-12-2013

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie