Zakelijk glasvezel Franekeradeel

Glasvezel Franekeradeel

 

Bedrijven in Franekeradeel kunnen nu verbonden worden aan het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in de gemeente Franekeradeel een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven en organisaties in de gemeente Franekeradeel die zich bevinden op de bedrijventerreinen Franeker, Kie en Het Want zijn er zelfs extra voordelige opties.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Franekeradeel bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast maandbedrag, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag van glasvezel in Franekeradeel wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Franekeradeel


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Franekeradeel

A Maria v Schurmansngl, A S Talmaplein, A van Voorthuijsenweg, Abraham Kuyperstraat, Academiestraat, Albartus Teltingstraat, Albrondalaan, Amperestraat, Anne Smidtsplein, Arkens, Barkentijn, Binnenhof, Bloemketerp, Botniasteeg, Breedeplaats, Bruorren Halbertsmastr, Burg J Dijkstraweg, Burg Juckemastraat, Burg Westerhuisstraat, Burgemeester Okmastraat, C F Engelhardstraat, C Lelystraat, C P M Rommestraat, Cammingastraat, Ceresbaan, Christiaan v Saarloosstr, Cort van der Lindenstr, D Oosterbaanstraat,
Lees meer

D U Stikkerstraat, De Gideon, Dijkstraat, Dr Jelle Bangastraat, Duukelaar, E B Folkertsmaplein, Edisonstraat, Eise Eisingastraat, Fedde Schurerstrjitte, Feikemastraat, Filosofenpad, Folkert de Jongstraat, Fonteinstraat, Franciscushof, Fregat, Frisia, Froonacker, G A Wumkesstrjitte, G D S de Veijestr, Gaffelaar, Galjoen, Gellius Tammingastraat, Getswerderdyk, Godsacker, Groenmarkt, Groot Sjaerdema, Gysbert Japicxstrjitte, H Algraplein, H J A M Schaepmanplein, Harlingervaart, Harlingerweg, Heerengracht, Hertog van Saxenlaan, Hessel van Martenastraat, Het Hoochhout, Het Want, Hitzumerweg, Hocquart, Hofstraat, Hortusstraat, Hottingastraat, Hulk, Ids Jousmastraat, It Ankerplak, J A W Burgerstraat, J G Suurhoffstraat, J H Pameijerstraat, J M L T Calspad, J W Lunterstraat, Jan Bogtstrastraat, Jan de Haanstraat, Jan Dirksstraat, Jan Piebengastrjitte, Jan Reitsmastraat, Jan Stapertlaan, Jan Vlietstrastraat, Jhr A F d S Lohmanstr, Jitze Pieter van Dijkstr, Johannes van Duurenstr, Julianastraat, Junobaan, Jupiterbaan, Kamstrastraat, Karveel, Kie, Kiesterzijl, Klaarkampstraat, Klaas de Jagerlaan, Klaas Kuikenstraat, Kleijenburg, Klipper, Komeetbaan, Korvet, L J M Beelplein, Laene, Lambertus Doniastraat, Lammert Hofstrastraat, Lammerts van Buerenstr, Langhuis, Leeuwarderend, Leeuwarderweg, Lijnbaanstraat, Linthorst Homanstraat, Lou Seerdenlaan, Lutje Lollum, Lutje Lollumerweg, Lycklamastraat, Maanbaan, Maanvogel, Marsbaan, Marten Oostwoudstraat, Marten van der Hemlaan, Meester Flapperlaan, Mercuriusbaan, Meteoorbaan, Michiel Miedemastraat, Minne Hofstrastraat, Molensteeg, Mr G G v Prinstererln, Mr G Schotstraat, Mr K Bijlsmastraat, Mr Wichers Wierdsmastr, Nauwe Steeg, Neptunusbaan, Nieuwe Hof, Noord, Noorderbleek, Noorderbolwerk, Nyckle J Haismaplein, Nynke Fan Hichtumpaed, Obe Postmaplein, Ockingahiem, Oevergast, Oostelijke Industrieweg, Osingastraat, Oud Kaatsveld, P F Catsstraat, P J Oudplein, P J Troelstrastraat, P Lieftinckplein, P S Gerbrandystraat, Pallasbaan, Parallelweg, Parklaan, Parkstate, Paul Krugerstraat, Pier Wensemiusstraat, Pim Mulierstraat, Planetenbaan, Plutobaan, Pr Willem de Zwijgerlaan, Prins Bernhardlaan, Prins Clausstraat, Prins Mauritsstraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat, Prof J Bogermanstraat, Prof J Greidanusstraat, Prof Schotanusstraat, Prof van Swindenstraat, Prof Wassenberghplein, Prof Wassenberghstraat, Professor Andalastraat, Professor Camperstraat, Professor Holwardastraat, Professor Lorestraat, Professor Tydemanstraat, Professor U Huberstraat, Professor Venemastraat, Professor Vitringastraat, R Pollemaplein, Raadhuisplein, Reinder Terpstralaan, Rients Koopmansstraat, Rinze Werkhovenstraat, S L Mansholtplein, Salverderweg, Saturnusbaan, Saxenstate, Schalsumerweg, Schapendijkje, Schepsnavel, Schilbanken, Schilcampen, Schoener, Schouw, Serviceflat Froonacker, Severander, Sexbierumerweg, Simke Kloostermanstr, Sint Martiniplantsoen, Sjouke Helfrichstraat, Sneeuwvlerk, Snepper, Spaarbankstraat, Stationsweg, Suze Groenewegplein, Taede Zijlstrastraat, Thomas de Grootstraat, Thorbeckestraat, Tichelwurk, Tiete Weverstraat, Titia Bogardastraat, Tjalk, Tjotter, Tuinen, Turfkade, Tzummerweg, Ulbe van Houtenplein, Uranusbaan, Van Andel-Ripkestraat, Van der Bildtstraat, Van Ghemmenichstraat, Van Harinxmaweg, Vijfhuizen, Vijverstraat, Vliet, Voltastraat, Voorstraat, Vossegatsteeg, Waagstraat, Waling Dijkstrastrjitte, Waloen, War, Watersnater, Westerbolwerk, Wijdesteeg, Wijtze Ennemastraat, Willem Bosmalaan, Willem Koningstraat, Willem Lodewijkstraat, Willem Westrastraat, Windzwever, Yme Schuitmakerstrjitte, Ypeijsingel, Zevenhuizen, Zilverstraat, Zuidelijke Industrieweg, Zuiderkade, Achterom, Adelenstrjitte, Alde Buorren, Buorfinneleane, De Finne, De Kampen, De Tsjerke-ekers, Dukerstraat, Fliet, Frjentsjerterdyk, Frjentsjerterein, Getswerdersyl, Hearewei, Hoarnestreek, Hottingabur, Jan Baron van Echtenstr, Juckemaleane, Kade, Latsmaleane, Liauckamalaan, Molepaed, Nije Buorren, Ottemaleane, Pastorijbuorren, Pastorijreed, Rients Westrastrjitte, Sixtuswei, Skoalstrjitte, Slachte, Spoardyk, Stasjonswei, Terp, Terppaed, Tsjerk Hiddesstrjitte, Tsjerkebuorren, Tsjerkepaed, Van Haersoltestrjitte, W Kroesestrjitte, Walburgastrjitte, Waltaleane, Bargereed, Bethanieleane, Buorren, Cecilia Benninghastr, De Buffer, De Fjouwere, De Kamp, Douwe Sixmastrjitte, Evert Sybesmastrjitte, Finkepolle, Flaekspaed, Hearewei, Hegesylsterwei, Hoarnestreek, Jel Rinckesstrjitte, Johan Roordastrjitte, Kade, Kammingadammen, Kleasterwei, Koarnsteech, Lytse Buorren, Master Abel Zuurstraat, Nij Bethanie, Roordamaleane, Sedyk, Sinaedawei, Sjoerd Draijerstrjitte, Skoalstrjitte, Skutebuorren, Smidssteech, Spoarstrjitte, Stasjonswei, Swaerderwei, Sytzamaleane, Tsjerkepaed, Vossleane, W Koningstrjitte, Westerbuorren, Dekemastraat, Ds J van Dijkstraat, Fabrieksweg, Franekerweg, Havenwal, Hitzumerweg, Holprijp, Jorit Martensstraat, Kastanjelaan, Klaas Osingastraat, Laakwerd, Lollumerweg, Meester de Bruinlaan, Meester Vrijburgstraat, Mr Klaas Douwesstraat, Nieuwbuurtsterweg, Pastorijleane, Plattedijk, Slachtedijk, Slotwei, Smidsreed, Sportlaan, Terpzicht, Tritzum, Tsjerkebuorren, Van Martenastraat, Voorstraat, Westelijk Achterom, Wommelserweg, Alde Loop, Bakkersteeg, De Beneysten, De Jister, De Terp, De Wiske, Deersum, Dorpsstraat, G A van Dalenstraat, H S Sytstrastrjitte, Herbaijumerweg, Hitzumerweg, Jonkerschap, Lollumerweg, Ludingaweg, Monnikenweg, Oosterstraat, Sopsum, Tanjabuurt, U P Draismastraat, Alef van Idsingawei, Bauke Poelstrastrjitte, Brits, Buorren, Dr Jelle Zijlstraleane, Eilan, Eilanswei, Fiskerspaed, Haerdawei, Hoarnestreek, Keatsebuorren, Konkelswei, Lidlumerwei, Sedyk, Sint Jorisstrjitte, Skoalstrjitte, Slachte, Stasjonsreed, Terp, Achterweg, Anemareed, Berlikumerweg, De Rombade, Dongjumerweg, Dr Vitus Ringersstraat, Havenstraat, Hoofdstraat, Kerkpad, Lageweg, Nieuweweg, Pastorielaan, Peinserweg, Suderom, Zevenhuisterweg, Dorpsstraat, Franekerweg, Hovensreed, M C Willemsstraat, Marten Anemastraat, Noorderstraat, Riedsterweg, Tzummarumerweg, Van Goslingastraat, Wytse Foppesstrjitte, Dorpsstraat, Kerkstraat, Meester Frankstraat, Potterslan, Riedsterweg, Schalsumerweg, Slappeterpsterweg, Zweinserweg, Buorren, Feringastraat, Jan Zeinstrastrjitte, Kiesterzijl, Leane, Miedlaan, Paradyske, Rijksweg, Siccamastraat, Achlumerweg, Binnenpad, Ds Dijkstraweg, Feikemastraat, Franekerweg, Hoofdweg, Jitze Pieter van Dijkstr, Kerkbuurt, Molenweg, Noorderbuurt, Oude Weg, Wester-Hitzum, Breed Plak, Hearewei, Hoarnestreek, Hoarpaed, Leane, Liauckamaleane, Skippersdykje, Tsjerkhofspaed, Van Hottingawei, Walburgastrjitte, Dorpsstraat, Franekerweg, Kerkstraat, Peinserweg, Rijksstraatweg, Hoofdweg, Kingmatille, Rijksstraatweg, Camstrawei, Griene Dyk, Hearewei, Hoarnestreek, Konkelswei, Lidlumerwei, Muntsewei.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Franekeradeel.

28-11-2013

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie