Zakelijk glasvezel Ferwerderadeel

Glasvezel Ferwerderadeel

 

Voor bedrijven in Ferwerderadeel is het mogelijk om verbonden te worden aan het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in de gemeente Ferwerderadeel een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven, ondernemingen en organisaties in de gemeente Ferwerderadeel die zich bevinden op de bedrijventerreinen Doniaweg en Hegebeintumerdyk zijn er zelfs extra voordelige opties.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Ferwerderadeel bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast bedrag per maand, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag van glasvezel in Ferwerderadeel wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Ferwerderadeel


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Ferwerderadeel

Cannegieterstrjitte, De Aek, De Boech, De Boeijer, De Botter, De Foarplecht, De Goudkamp, De Koarte Five, De Pream, De Prysterfinne, De Reed, De Roef, De Singel, De Skou, De Snikke, De Stins, De Stringen, De Tsjalk, De Tsjotter, Deniastate, Doniaweg, Finne, Frederikestraat, Gedempte Haven, Goslinghastraat, Grienedyk, Grote Streek, Hegebuorren, Hijumerweg, Hoge Herenweg, It Apelhof, It Blikkelan, It Pypke, It Skipperslan, It Skutsje, Jipperdastrjitte, Jouwsmabuorren, Jouwsmastraat, Kelnersweg,
Lees meer

Kerkpad, Kleine Streek, Langebuorren, Ljouwerterdyk, Luniastate, Lytsebuorren, Mariengaarderweg, Meekmawei, Memerdastate, Miedpad, Mounebuorren, Nieuwebildtzijl, Noorderleeg, Noordermiedweg, Offingaweg, Ondersmastate, Paradijs, Piebewei, Poartebuorren, Rondweg, Spokepad, Stjurmanstun, Sythiemastrjitte, Trekweg, Twa Bregen, Vijfhuisterdijk, Wildlandsweg, Zuidermiedweg, Achter Brouwers, Albadastrjitte, Bethanie, Bongaloane, Boterhoek, Bouwmalaan, Brouwersstraat, Burg Esselinkstraat, Burmaniastraat, Camminghastrjitte, De Broll, De Kolfbank, De Rijp, De Streek, De Wynacker, Elingawei, Feytsmastrjitte, Foswerterstrjitte, Gasthuisstraat, Gerbrandastraat, Great Sminia, Havenstraat, Herjuwsmawei, Hogebeintumerweg, Hoofdstraat, It Kleaster, It Suderheech, J Wildeboerstraat, Kahoolsterlaan, Kerkpad, Kleasterwei, Kooilaan, Ljouwerterdyk, Looxmastraat, Lytse Buorren, Marrumerweg, Meekmastrjitte, Molenlaan, Munewei, Nije Buorren, Professor Heijmansstraat, Reinderslaan, Roulastraat, Stationsstraat, Vrijhof, Wide Stege, Zeedijk, August van Dijkstrjitte, Botniaweg, De Terp, Easterstrjitte, Hearrewei, Hegebuorren, Herjuwsmawei, Het Oosten, Hoge Herenweg, Jepmaloane, Julianastraat, Keekmaloane, Kelnersweg, Kerkpad, Kerkstraat, Kopkewier, Lage Herenweg, Langebuorren, Langesteech, Langpaed, Ljouwerterdijk, Louise Heeppaed, Lytse Buorren, Miedweg, Nieuweweg, Nijkerk, Oudhuisterwegje, Ozingaloane, P J Wierstrastrjitte, Pantsjewier, Pongastrjitte, Ringweg, Sinnebuorren, Stasjonswei, Steenstrjitte, Trijetunen, Tunwei, Voerdeweg, Westerhuslanne, Wigleweg, Wilhelminastraat, Zeedijk, Bourboomweg, Brugweg, Concordiastrjitte, De Wellen, Dokkumerstraatweg, Doniastrjitte, Ds R H Kuipersstraat, Eewal, Hellingpad, Hikkaarderdijk, Hoofdweg, Iedyk, Jislumerdyk, Kerkbuurt, Mounewei, Obermanstrjitte, Schoolstraat, Steenendamsterweg, Stijlsmastraat, Tolhuis, Wanswerterdyk, Wiereweg, Wijtsmastraat, Aebingaloane, Boatebuorren, De Terp, Farebuorren, Farrewei, Haven, Healebuorren, Hendrik Kroesstrjitte, Heskamperweg, Hogedijk, Hoofdstraat, Horneweg, J Doornbosstrjitte, Kienstraloane, Klaphornewei, Krimpenwei, Ljouwerterdijk, Lytsebuorren, Mieddyk, Oosterbeintumerweg, Stationsweg, Taniastraat, Unemaloane, Unemastraat, Voorstraat, Wierswei, Witteweg, Zeedijk, Zwarteweg, Bartlehiem, De Buorren, Goslingawei, Iedyk, Joastereed, Kleasterdyk, Oan E Kamp, Patroanswei, Skettersdyk, Skoallestrjitte, Tergracht, Tsjerkepaed, Wirdsterterp, De Houwen, Ds Ploos van Amstelstr, Flieterpsterdyk, Grienereed, Jannumerwei, Terpwei, De Wym, Harstawei, Hege Tsjerkewei, Meester Boeleswei, Mieddijk, Oude Vaart, Patroanswei, Pypkedyk, Underom, Vogelzangsterweg, De Houwen, Flieterpsterdijk, Harstawei, Hikkaarderdyk, Roordastrjitte, Flieterpsterdijk, Noardermieddijk, Reinder Brolsmawei, Iedyk, Iewal, Janumerweg, Kerkstraat, Hikkaarderdyk.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Ferwerderadeel.

09-01-2014

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie