Zakelijk glasvezel Dongeradeel

Glasvezel Dongeradeel

 

Bedrijven in Dongeradeel kunnen nu aangesloten worden op het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in de gemeente Dongeradeel een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven en organisaties in de gemeente Dongeradeel die zich bevinden op de bedrijventerreinen Betterwird, De Oerslach en Zuiderpoort zijn er zelfs extra voordelige opties.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Dongeradeel bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast maandbedrag, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag van glasvezel in Dongeradeel wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Dongeradeel


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Dongeradeel

A J van der Poortstraat, A J Woltersstraat, Aalscholver, Aalsumerpoort, Aalsumerweg, Achterom, Altenastreek, Anjelierstraat, Baantjebolwerk, Badweg, Betterwird, Beukenlaan, Bevrijdingslaan, Bij ’t Station, Birdaarderstraatweg, Bocksmeulen, Bolwerksteegje, Bonifaciusplein, Bonifatiuspolder, Boterbloemstraat, Boterstraat, Brokmui, Bronlaan, Bruningstraat, Buitentuin, Burg de Vriesstraat, C G Schraderstraat, Canadezenlaan, Carp Altingstraat, Creditonstraat, D Huijser van Reenenstr,
Lees meer

D J Kammingastrjitte, D R Camphuysenstraat, D. Hansmastrjitte, Da. A.M.L. Frevelstraat, Damwaldsterreedtsje, De Berken, De Dam, De Dijk, De Houtduif, De Meeuwen, De Omloop, De Schans, De Skries, De Veiling, De Vergulde Klok, De Woudhorne, De Zijl, De Zwaan, Diepswal, Doctor J Bouriciusstraat, Dongeradyk, Dr Nic Radbodusstraat, Drs S van Tuinenleane, Druivenstraatje, Ds M W Scheltemastraat, Ds. J.W.B. Cohenstraat, Duvenhoek, E Sjuck fan Burmaniastr, Eelaan, Eewal, Eiberstraat, Einekoer, Elzenlaan, F Hommiusstraat, F van Heemstrasingel, Fazant, Finneblomstrjitte, Flecht, Fockemastraat, Fonteinkruid, Fortuinweg, Fuldastraat, Fuut, G Frisiusstraat, G Posthumastraat, Gasthuisstraat, Gebr. Woudsmastraat, Gedempte Hantumervaart, Gen. J.P. Gauthierlaan, Gossesstrjitte, Gritmune, Grote Breedstraat, Haagwinde, Halvemaanspoort, Hanspoort, Hantumerweg, Harddraversdijk, Hazelaar, Heldersstraat, Hellingpad, Hendoweg, Het Cromhout, Het Golden Cruijs, Het Woudven, Hiausterdyk, Hillebrandstraat, Hoedemakersweg, Hogedijken, Hogepol, Holwerderweg, Hoogstraat, Houtmune, I. Jousmastraat, Iepenlaan, IJsvogel, In de Tuimelaar, J Hilaridesstrjitte, J. Droststraat, J. Keuningstraat, J. Wiemersstraat, J.G.M. Demesstraat, Jasmijn, K van Dijkstrjitte, Kalmusstraat, Kapel Laan, Karekiet, Karrepad, Kempiusstraat, Keppelstraat, Kereweer, Kerkstraat, Kievitstraat, Klaverstraat, Kleine Breedstraat, Kleine Oosterstraat, Kloostersingel, Kluut, Koaidobbe, Kobbe, Koekebakkerssteeg, Koerierster, Koningstraat, Koningsvaren, Koornmarkt, Kouwe, Kwartel, Kweekschoolstraat, Kwikstaart, Lange Oosterstraat, Learmune, Legeweg, Leide, Lijsterbes, Liobastraat, Lisdodde, Liudgerleane, Ljurk, Lyceumweg, Markt, Mearsloatswal, Meidoorn, Metslawiersterweg, Mockamastrjitte, Molensteeg, Mounedyk, mr. J.P. Miedemastraat, Murmerwoudsterweg, Nauwstraat, Nieuwebuurt, Noorderbolwerk, O van Keulenlaan, Oostergoweg, Oostersingel, Op de Fetze, Op de Hoogte, Op de Keppels, Oranjewal, P G Obermanstraat, P O Brouwerstraat, Papiermune, Parachute, Parksteeg, Parksterbolwerk, Patrijs, Peerdepadsje, Pinksterblomstrjitte, Potterstraat, Professor U Huberstraat, R Bogermanstrjitte, Reiddomp, Reidmosk, Reigerstraat, Rietgans, Rinbank, Roggemune, Rondweg-Noord, Rondweg-West, Rugebolstraat, S E Wendelaar Bongastr, S van Stratenplein, Schapedijkje, Schermesweide, Scholekster, Sitwal, Smient, Snip, Spegel, Spoorstraat, Stadswerf, Standermune, Stationsstraat, Stationsweg, Stellingmune, Stenendam, Stern, Strobosserweg, Sud Ie, Suiderbaanstraat, Suupmarkt, Swanneblomstrjitte, T Brandsmastrjitte, Taling, Talmastraat, Trasmune, Turfmarkt, Van Aitsemastraat, Van Kleffensstraat, Verzetsstrijder, Vlasstraat, Vleesmarkt, Voorstreek, Vrijgevochtenwaltje, Waagstraat, Walddyk, Waterhoen, Waterranonkel, Weegbree, Westerbolwerk, Westerissestraat, Westersingel, Wettermune, Wikel, Wilgenlaan, Wortelhaven, Woudweg, Wylster, Zaagmolenstraat, Zonnedauw, Zuiderbolwerk, Zuringstraat, Zwaluwstraat, Achter de Hoven, Ale Tuin, Beijertstraat, Bloemsteeg, Bollemanssteeg, Bosma’s Plein, De Fellingen, De Hoarnen, De Iest, De Kamp, De Morgenzon, De Terp, De Theebus, Dokkumerweg, Elba, Elbasterweg, Fonteinstrjitte, Gama, Gernierspaad, Grandijk, Haniastraat, Hemmingaweg, Hogebuurt, Joh Piersonstrjitte, Keegstraat, Kerkstraat, Kijdykje, Klokstrjitte, Koningsstrjitte, Lania, Leeuwarderweg, Medwerd, Medwerderweg, Miedweg, Molenreed, Moppenbuurt, Nijhof, Opslag, Polleweg, Professor Holwardastraat, Radiostrjitte, Smidssteeg, Stationsweg, Stelpspad, Stelwagenreed, Ternaarderweg, Van Aylvawal, Van Bongastrjitte, Visweg, Voorstraat, W Dijkstrastrjitte, Albertus Nautastrjitte, Coert Lambertusstrjitte, De Groedse, De Oude Weg, G Japiksstraat, Halbertsmastraat, Hantumerweg, Herweijstraat, Holleweg, Holwerderweg, Kerkstraat, Kleineweg, Kooiweg, Langeweg, Nesserweg, Nieuwbuurt, Oranjestraat, Oudbuurt, Oude Reed, Pelmolenweg, Raadhuisstraat, Seepmaweg, Slotstraat, Spoorreed, Stationsweg, Van Aylvastraat, Van de Haerstraat, Van Harinxmastraat, Van Sytzamastraat, Visbuurt, Visbuurtsterweg, W van Peijmastraat, Wjuk, Alddyk, Bantswei, Boltawei, Brouwerswei, Bumaleane, Burmaniastrjitte, De Loanen, De Singel, Ezonbuorren, Ezumazijl, Feart, Foarstrjitte, Gerniersste, Healbeamswei, Hearrewei, Holdingastrjitte, Ieldobbewei, It Hoarnleger, Mounebuorren, Munnikhusterwei, Oostmahorn, Pfeifferbuorren, Rederijwei, Skanserwei, Skeanepaed, Skeanewei, Stiemsterwei, Sylsterwei, Teardwei, Terpsterwei, Tsjerkestrjitte, B Bekkerstrjitte, De Oerslach, De Pelfinne, De Snikke, It Skutsje, Julianastrjitte, Master Fan Loanstrjitte, Reidswal, Roptawei, Sanewei, Singel, Skipfeartsein, Skulestrjitte, Stationswei, Tsjerkebuorren, Tunstrjitte, Wilhelminastrjitte, Ald Each, Ald Tun, Bartenswei, Berchhuzen, Bollingwier, De Buorfinne, De Buorren, De Lyts Ein, De Terp, Doktersfiif, Foeke Sjoerdsstrjitte, Griene Wei, Grytsjewei, Langgrousterwei, Lou Sanen, Mounewei, Nijbuorren, Ropsterwei, Sjoarda, Achterwei, Bernhardstrjitte, Branbuorren, De Koarte Bun, De Skeperij, Dokter Ruinenstrjitte, Douwemattereed, Fivershof, Fjellingsreed, Foeke Sjoerdsstrjitte, Greate Loane, Grienewei, Haven, Hege Loane, Hoitensreed, Humaldawei, Keareweare, Kriensenswei, Lytse Loane, Omgong, Sanewei, Skieppereed, Stienfeksterwei, Sudskoalle, Sytse Klazes Steech, Tibsterwei, Uniastrjitte, Winia ’s Reed, Bakkersreed, Butendykswei, De Buorren, De Dobbe, De Kampen, Dodingawei, Fjellingsreed, It Roster, Jaechpaed, Lytse Wei, Mounebuorren, Nylan, Sylsterwei, Tsjerkepaed, Auck Doniastrjitte, Bartenswei, Bornensisstrjitte, Bredewei, De Singel, De Skulp, Greate Stege, Grytmanswei, Linepaed, Mearswei, Miedwei, Roptawei, Siercksmawei, Terpstrjitte, Tsjerkepaed, Alddyk, De Kamp, Doarpsstrjitte, Dyksterwei, Garewei, Grytsjewei, Hoek en Wad, Masterspaed, Moarsterwei, Mounehiem, Mounewei, Reinsleat, Siniastrjitte, Tsjerkepaed, Aak, Dykstrjitte, Hoofdstraat, Iniastrjitte, Kerkplein, Kerkstraat, Koterhuisterweg, Liudgerstrjitte, Master Sinnemastrjitte, Muntjestege, Pastoriestrjitte, Schoenmakerspad, Snikke, Ternaarderweg, Thomas Jellesstrjitte, Brantgumerweg, De Terpen, Dokkumerweg, Dorpsstrjitte, Fetzeweg, Grotesteeg, Heereweg, Hiausterweg, Kennemareed, Kerkstrjitte, Master Beymastrjitte, Pastorieland, Smidstraat, Stationsweg, Ternaarderweg, Achterwei, De Buorren, De Donger, De Wiel, Dykspaed, Dyksterwei, Eastein, Kokentun, Langgrousterwei, Lytse Wei, Mounewei, Orneawei, Smidspaed, De Jister, Dokkumerweg, Ids Wiersmastraat, Kleine Buurt, Koopmansweg, Miedweg, Ringweg, Roosterweg, Stemhuisstraat, Strjitwei, Veldbuurt, Veldbuurtsterweg, De Kamp, De Oere, De Wiel, Meinsmaweg, Mosselbankweg, Schoolreed, Visserspad, Zeeweg, Bannerhuis, De Buorren, De Tange, It Fintsje, Lindenlaan, Lytse Buorren, Spriens, Van Kleffensweg, Grienewei, Heechswei, Mellemawei, Skoallestrjitte, Terpleane, Tichelwei, Tsjerkepaed, Achterwei, Butenwei, Fjellingswei, Greate Buorren, Griene Reed, Headamsterwei, Hearrewei, Keechsdyk, Kleasterwei, Koudenburgerreed, Lytse Buorren, Moarsterwei, Skyligerwei, Teatske Alzumstrjitte, Tsjerkestrjitte, Weardwei, Aylvastraat, Betterwird, Bornwirdhuizen, De Herne, De Keegen, Foudgumerweg, Kerkpad, Klaarkampsterweg, Parallelweg, Raarderweg, Balstienwei, Bangaweg, Dokkumerweg, Fenneweg, Het Paadje, Kamphuisstraat, Louwbuurt, Portmaweg, Wierumerweg, De Terp, Doekemaweg, F Haverschmidtweg, Kolkreed, Piet Paaltjenspad, Pijbemaweg, De Ham, De Wilgen, Hantumerweg, Kruidakker, Lytse Leasterdyk, Dokkumerweg, Droppingweg, Fenneweg, Jagtlustweg, Miedweg, Portmaweg, Staplandweg, Bergsmawei, Humaldawei, Winia ’s Reed, Heilige Weg, Poeleweg, Sjuksmaweg, Tjessensweg, Van Harinxmaweg.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Dongeradeel.

21-11-2013

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie