Zakelijk glasvezel Achtkarspelen

Glasvezel Achtkarspelen

 

Bedrijven in Achtkarspelen kunnen nu aangesloten worden op het glasvezelnetwerk van Nederland. Met de dienst Ethernet over Glasvezel biedt DataWeb bedrijven in de gemeente Achtkarspelen een professionele, zakelijke glasvezelverbinding die de basis vormt voor een toekomstvaste breedbandconnectie met het internet. Voor bedrijven en organisaties in de gemeente Achtkarspelen die zich bevinden op de bedrijventerreinen De Lauwers, Lauwerskwartier, Oastkern, Quakkenburg en Westkern zijn er zelfs extra voordelige opties.

Kosten glasvezelverbinding

De kosten van een glasvezelverbinding in Achtkarspelen bestaan uit de eenmalige kosten van een directe aansluiting op het glasvezelnetwerk en een vast maandbedrag, afhankelijk van de contractduur en de gewenste bandbreedte voor de verbinding met het Internet.
De eenmalige kosten van de glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie en afstand tot de nationale glasvezelinfrastructuur.

Bij een aanvraag van glasvezel in Achtkarspelen wordt door DataWeb eerst gekeken wie en wat in de buurt van de aangevraagde locatie ligt, om vervolgens de beslissing te nemen over welke carrier het meest geschikt is voor uw bedrijf. Dit baseren wij op ligging, performance en prijsstelling. De glasvezelaanbieders worden verbonden in onze eigen datacentra. In gevallen dat hier geen sprake van is, wordt door DataWeb in eigen beheer glasvezel geïnitieerd en aangelegd.

Meer informatie

Logo Gemeente Achtkarspelen


Glasvezel referenties

Ethernet Internet-oplossingmet een geavanceerde back-upfunctionaliteit.Snelle glasvezel verbindingen voor NUONGlasvezel verbinding Nederlands DagbladEthernet over Glasvezel KPMGEthernet verbinding over GlasvezelEthernet over Glasvezel verbindingen met geavanceerde fallback functionaliteit.

Straten in Achtkarspelen

Abrahamsplein, Blauforlaet, Boskkamp, De Opslach, De Smidte, Dwerspaed, Efterwei, Feartswal, Gaikemastrjitte, Gealeloane, Geawei, Heawei, It Oast, It Oerset, It Stalt, It West, Izermieden, Jensmastrjitte, Kolonelsdiep, Legeloane, Pypkewei, Reahel, Reaskuorre, Siccamawei, Skoalikkers, Smeetsmakamp, Sylgong, Tsjerkepaad, Turfloane, Uterwei, W Barteles vd Kooiwei, Weinmakkerij, Alde Galeien, Andrys Geartswei, Bethlehemsreed, Blauwewyk, Boelenswei, Brandewyk, De Bakkerij,
Lees meer

De Fjouwer Roeden, De Trije Roeden, De Wyk, Domela Nieuwenhuisstr, Ds Visscherwei, Dwarsdjip, It Jachtfjild, Koartewyk, Langewyk, Master de Boerstrjitte, Michielsreed, Muntsegroppe, Parksterreed, Piter Jellesstrjitte, Ritmasterswyk, Spekloane, Stienstrawei, Stuversloane, Terpsterwei, Wildveld, Zijlstrastrjitte, Akkelei, Balsem, Beatrixstraat, Berberkrud, Berkenlaan, Bernhardlaan, Bruggelaan, Concourslaan, De Achtkant, De Barrage, De Bonkelaar, De Hoefslag, De Lange Schoor, De Pensteen, De Ring, De Roede, De Schepperstraat, De Spil, De Taats, De Tjoele, De Vang, De Vijzel, De Voorzoom, De Wiek, De Zeilen, Dijkhuisterweg, Dotter, Dr. Postmastraat, Dr. Wumkesstraat, Egypte, Einsteinstraat, Eringalaan, Franklinstraat, Gagel, Gele Lis, Gysbert Japiksstraat, Haersma de Withstraat, Halbertsmastraat, Harmen Sytstrastraat, Herbranda, Herbrandastraat, Himellof, Irenestraat, Jelgersmastraat, Jeltingalaan, Johan Frisostraat, Julianalaan, Kalmoes, Kerkstraat, Keurloane, Kranswier, Kruirad, Kuipersweg, Lisdodde, Lutkepost, Marconistraat, Margrietstraat, Mejontsmastraat, Molenerf, Molenstraat, Nijenstein, Nyckle Haismastraat, Oost, Oude Dijk, Oude Havenstraat, Parallelweg, Parcours, Parklaan, Pijlkruid, Poelruit, Prof Wassenberghstraat, Ried, Roggeblom, Rohelsterweg, Ruiterstraat, Scheltingastraat, Schoolstraat, Simke Kloostermanstraat, Stationsstraat, Swaddepaad, Trekweg, Troelstralaan, Tunmelt, Voltastraat, Voorstraat, Waling Dykstrastraat, Waterlelie, Wattstraat, Wederik, West, Wilgeroos, Wollegras, Zegge, Zwanebloem, Bindert Japiksstrjitte, Boskloane, Boskwei, Bosmastrjitte, De Buorren, De Delte, De Kromelle, De Sannen, Droegehamster Feart, Ds Biesmastrjitte, Ds van Velzenstrjitte, Dykswal, Gealstrjitte, Hamsherne, Hamsterpein, Hearsgreft, Ike Buorren, Ikkers, Ikkersreed, It Kleasterbreed, Jan Gerkeswei, Juffer Soeterwei, Kloostermankamp, Koaipaed, Landyk, Lytse Wei, Master Hoeksmawei, Pastorykamp, Sankop, Skieppedrifte, Skoallepaad, Slotstepaed, Slotstrjitte, Tillewei, Tsjerke Buorren, Tsjerkepaed, Walbrechta, Westerein, De Brouwerij, De Flaphoek, De Gauw, De Lauwers, De Lege Finne, De Poorthoek, De Voorstreek, Dokkumertrekwei, Dykhuzen, Friese Streek, Het Singel, Hoogstraten, Izermieden, Kerkeboeren, Klaarkamp, Kolonelsdiep, Molenstraat, Monnikeweg, Oosterboeren, Sarabos, Spriensma S Reed, Uithof, Verlaatsterweg, West, Wibrandstraat, Wigerathorp, Wolter Derkszstraat, Barchhiem, Betonwei, Blauhusterwei, Boekweitstrjitte, Bolster, Boukewyk, Bouwe Harkemastrjitte, De Bjirken, De Bosk, De Braek, De Bulten, De Elzen, De Esken, De Flearen, De Kriken, De Ripel, De Rysloane, De Singel, De Spjirren, De Stuken, De Wide Pet, De Wylgen, Ds Tiesingaplein, Dwerssingel, Feanterij, Feartswal, Fiifhuzen, Flaeksstrjitte, Fugelkamp, Hjouwerkamp, Homear, Ikeloane, It Fliet, It Jachtfjild, Kammingastrjitte, Klyster, Koetsekralen, Kruswei, Mellereed, Middelwyk, Munewyk, Muntsegroppe, Muzefalk, Nijebuorren, Nijewei, Nijkamp, Pauloane, Reidpole, Reitsmastrjitte, Ringwyk, Roggekamp, Ruterspet, Seadwei, Splitting, Taanwyk, Warmoltsstrjitte, Wopkeloane, Alde Dyk, Alde Hamsterwei, Buterblom Strjitte, Casimirstrjitte, Caspar de Roblesstrjitte, Dahliastraat, De Koaten, Frisostrjitte, Goeverneursloane, Goudtsjeblom Strjitte, Harspit, Harstewei, Hinkehoeksterpaed, It Dwers, Jisteboerewei, Kammingas Reed, Kanselarije, Klaproas Strjitte, Linthorst Homanloane, Maria Louiseloane, Markowei, Menno van Coehoornstr, Mounestrjitte, Muntsetille, Nassauwyk, Nonnepaed, Oastkern, Opper, Opperkoatsterwei, Pinksterblom Strjitte, Prins Willemstrjitte, Rykswei, Seine, Sinneblom Strjitte, Strikel, Swanneblom Strjitte, Swee, Tillebuorren, Tillewei, Tsjerk Hiddesstrjitte, Van Harinxmastrjitte, Van Humaldaloane, Van Stolbergstrjitte, van Sytzemaloane, Willem Frederikstrjitte, Willem Lodewijkstrjitte, Dorpsterweg, Friese Streek, Groningerstreek, Hellingstraat, Het Breed, Hoendiep Noordzijde, Miedweg, Oude Vaart, Sarabos, Z Kooistraat, B Jacobus Schurerwg, Badlaan, Baggelkamp, Blauwhuisterweg, Bloemkamp, Boelenswei, Boomvalk, Brandland, Burmaniastraat, Compagnie, Dalgrond, Dalweg, De Buizerd, De Dellen, De Ekster, De Fazant, De Fjouwer Roeden, De Gaai, De Groenling, De Havik, De Houtduif, De Kamp, De Ketting, De Kim, De Kolk, De Koolmees, De Leeuwerik, De Leijen, De Merel, De Nachtegaal, De Omloop, De Roodborst, De Specht, De Sperwer, De Spreeuw, De Wielewaal, De Wijk, De Zwaluw, Dokter Keijserstraat, Dr van Kammenstraat, Ds Boekholtstraat, Eisingarak, Feanbei, Fossemastraat, Gedempte Vaart, Grensweg, Grietmanstraat, Groningerstraat, Havenstraat, Heidelaan, Hurdrider, Jan Binneslaan, Johan Ter Schoeleweg, Kloosterstraat, Kloosterveen, Koartwald, Koop Kuipersweg, Kortelaan, Lange Streek, Lange Turf, Langelaan, Langhof, Meander, Meester Klokmanstraat, Molenweg, Munnikestraat, Nije Jirden, Rooilijn, Scheiding, Slotstraat, Surventolaan, Taeke Schuilengalaan, Torenplein, Torenvalk, Van Duinenstraat, Van Voortstraat, Veenderij, Verkerckstraat, Verlaatsdam, Vermaning, Vierhuisterweg, Vloeiveld, Vossepol, Wamelbos, Warreboslaan, Wildveld, Zetveld, Zonneweide, Zoom, Zwetsloot, Zwitserlaan, Boppelannen, Bosselan, De Haven, De Wedze, Dobbe, Egypte, Jan Ritskesstrjitte, Krikehoeke, Mounewei, Optwizel, Persieltsjelan, Piterpolle, Simke Kloostermanstr, Tsjerkebuorren, Tsjerkelan, Wedzebuorren, Bjirkewei, De Biezen, De Elzen, De Popels, De Reiden, De Resken, De Welle, Doarpsstrjitte, Ds Zylstrawei, Fokke Zwaagmanbuorren, Gealewei, Hegekamp, Hillebrandsloane, Hillebrandsreed, Hiltsjemuoiswalden, Ikewei, It Heideloantsje, It Skeanpaed, Jinkepaed, Koekoeksblom, Koelstrawei, Kukherne, Nije Buorren, Oane Binnesloane, Pleinpaed, Reapdraeijersreed, Sije Hesterstrjitte, Smitswei, Stuolwynderspaed, Swaddepaed, Tsjerkepaed, Tuorrebout, Wetterroas, Wyldekamp, Wyldpaed Oast, Wyldpaed West, Wylgewei.

DataWeb Glasvezel is maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over Zakelijk Glasvezel in Achtkarspelen.

21-11-2013

 

Referenties
Postcode check

Doe nu onze postcode check & bekijk alle mogelijkheden op uw locatie

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

even geduld..

Even geduld..

Wij controleren uw adres en bekijken de mogelijkheden.

© 1994 - 2017 DataWeb B.V.

Navigatie