Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

Service Level Agreement (SLA)

Alle DataWeb Ethernet-verbindingen worden standaard met gegarandeerde bandbreedtes geleverd, hebben geen datalimiet, zijn volledig transparant (OSI laag 2) en beschikken over een Service Level Agreement (SLA).
DataWeb geeft garanties over de kwaliteit van de dienstverlening, alsmede over de verantwoordelijkheden van beide partijen met betrekking tot de Ethernet verbinding.

DataWeb kent twee vormen van Service Level Agreements (SLA) op de Ethernet-verbindingen, namelijk:

  • De standaard gegarandeerde beschikbaarheid: 99,9%.
  • De extra gegarandeerde beschikbaarheid bij een redundante aansluiting: 99,98%.

De maximale hersteltijd (Maximum Time to Repair: MTTR) van een storing voor beide SLA’s is vastgesteld op 4 uur na het melden van een incident/storing. Een storing kan 365 dagen per jaar en 24 uur per dag gemeld worden bij DataWeb.

Indien de DataWeb Ethernet-dienst door een storing een bepaalde periode niet beschikbaar is, wordt er een restitutie gegeven. Dit geldt niet wanneer de storing door de klant zelf is veroorzaakt. De tijd dat de verbinding niet beschikbaar is geweest bepaald de hoogte van de restitutie.

Eventuele onderhoudswerkzaamheden vinden plaats tussen 00.00 – 06.30 uur. In onderstaand schema staat de restitutie van de standaard gegarandeerde DataWeb Ethernet verbinding met een SLA van 99,9%.

Restitutie bij calamiteiten, per incident per maand

Tijd dat de dienst niet beschikbaar is, per incident Restitutie
0 min. tot 240 min. Geen restitutie
240 min. tot 480 min. 25% van de maandelijkse kosten
480 min. tot 24 uur 50% van de maandelijkse kosten
Meer dan 24 uur 60% van de maandelijkse kosten

De maximale restitutie die gegeven kan worden is 60% van de maandelijkse kosten.

Installatie restitutie van de dienst voor oplevering

Levertijd Restitutie indien geen levering
> 120 werkdagen
Voor elke extra week 10% van de maandelijkse kosten

De maximale restitutie die gegeven hier gegeven kan worden is 100% van de maandelijkse kosten.

Respons- en hersteltijd

De gemelde storingen zullen in één van de volgende categorieën worden geclassificeerd:

Prioriteit Niveau storing
Prioriteit 1 (hoog) Totaal verlies van dienst
Prioriteit 2 (gemiddeld) Er is sprake van gedeeltelijk, beperkte of afnemende beschikbaarheid
Prioriteit 3 (laag) Storing met nauwelijks of geen effect voor de klant

 

De response- en hersteltijd hangt af van de bijbehorende prioriteitscategorie van de storing:

Prioriteit Niveau storing
Prioriteit 1 (hoog) 4 uur (gemiddeld 2 uur)
Prioriteit 2 (gemiddeld) 8 uur (gemiddels 4 uur)
Prioriteit 3 (laag) 48 uur (gemiddels 24 uur)

heeft u een vraag? neem contact op
bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
elke werkdag bereikbaar Start chat
[gravityform id="1" title="false" description="false"]
<script type="text/javascript">var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,r,n,t){gform.addHook("action",o,r,n,t)},addFilter:function(o,r,n,t){gform.addHook("filter",o,r,n,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,r){gform.removeHook("action",o,r)},removeFilter:function(o,r,n){gform.removeHook("filter",o,r,n)},addHook:function(o,r,n,t,i){null==gform.hooks[o][r]&&(gform.hooks[o][r]=[]);var e=gform.hooks[o][r];null==i&&(i=r+"_"+e.length),gform.hooks[o][r].push({tag:i,callable:n,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(o,r,n){if(n=Array.prototype.slice.call(n,1),null!=gform.hooks[o][r]){var t,i=gform.hooks[o][r];i.sort(function(o,r){return o.priority-r.priority});for(var e=0;e<i.length;e++)"function"!=typeof(t=i[e].callable)&&(t=window[t]),"action"==o?t.apply(null,n):n[0]=t.apply(null,n)}if("filter"==o)return n[0]},removeHook:function(o,r,n,t){if(null!=gform.hooks[o][r])for(var i=gform.hooks[o][r],e=i.length-1;0<=e;e--)null!=t&&t!=i[e].tag||null!=n&&n!=i[e].priority||i.splice(e,1)}});</script> <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_1' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_1' action='/over-ons/service/sla/' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_1' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_1_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label gfield_label_before_complex' >Naam<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_complex ginput_container no_prefix has_first_name no_middle_name no_last_name no_suffix gf_name_has_1 ginput_container_name' id='input_1_1'> <span id='input_1_1_3_container' class='name_first' > <input type='text' name='input_1.3' id='input_1_1_3' value='' aria-label='Voornaam' aria-required='true' placeholder='Naam' /> <label for='input_1_1_3' >Voornaam</label> </span> </div></li><li id="field_1_2" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label' for='input_1_2' >E-mailadres<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_2' id='input_1_2' type='email' value='' class='medium' placeholder='E-mailadres' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_1_3" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label' for='input_1_3' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_3' id='input_1_3' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_1_3'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_1' class='gform_button button' value='Download' onclick='if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} jQuery("#gform_1").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_1' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_1' value='WyJbXSIsIjMwZmM5MDE0NzZkM2E1ODM5M2I0NWRkNmI2MzVhODY5Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_1' id='gform_target_page_number_1' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_1' id='gform_source_page_number_1' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div>