Specialist in zakelijk glasvezel
99,9% uptime garantie 99,9% uptime garantie
Gegarandeerde bandbreedte Gegarandeerde bandbreedte
24/7 support bij verstoringen 24/7 support bij verstoringen

Geen internet door graafschade – Een enorme schadepost

In augustus publiceerde de Volkskrant een artikel met als titel “Graven in de bodem gaat 120 keer per dag mis”. Jaarlijks loopt de nevenschade op tot 730 miljoen. Cijfers die er niet om liegen.

Belangrijker wat zijn mogelijke gevolgen en hoe kan je de schade zoveel mogelijk beperken? Dat lees je hier.

Graafschade in cijfers:

 • 1,7 miljoen kilometer telecomkabels in de grond
 • In 2006 waren er +/- 50.000 graafschades
 • Bij 5,7% van alle graafwerkzaamheden gaat het mis
 • 76% heeft in 2016 last gehad van internetstoringen

Minister Kamp: ,,Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op. Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken. Deze wetswijziging legt de basis om alle gegevens over de aanwezigheid en ligging van netten uniform vast te leggen en actief uit te wisselen met betrokken partijen zoals aannemers.

 

Graven gebeurt overal in Nederland en kan ook uw internetverbinding raken

 

Wat zijn de gevolgen als uw internet uitvalt?

leeg kantoor backup internet

Als bedrijf moet u er niet aan denken dat de internetverbinding eruit ligt. Gevolgen waar u wellicht niet aan denkt:

 • Uw medewerkers kunnen niet meer bij de systemen
 • Orders kunnen niet afgehandeld worden
 • VoIP telefonie valt uit waardoor klanten u niet meer kunnen bereiken
 • Pinnen bij uw vestigingen is niet meer mogelijk

De financiële schade is daarbij natuurlijk niet vast te stellen, maar reken zelf maar uit wat het kost als een medewerker 4 uur stil komt te zitten en orders niet worden uitgeleverd…

Mogelijke oplossingen

Wat zijn dan mogelijke oplossingen?

In de basis is het belangrijk om te kiezen voor een goede SLA (99,9%) zodat de meeste storingen binnen 4 uur worden verholpen. Bij graafschade geldt dit echter niet. Daarom raden we één van de onderstaande oplossingen aan:

 • Redundante internetverbinding; Twee verbindingen met dezelfde specificaties (snelheid en type verbinding) om uptime te garanderen zonder enige vertraging.
 • Vaste Backup internetverbinding; Een tweede vaste verbinding (bv. glasvezel of DSL) om toch online te blijven, maar met mindere specificaties (een soort thuiskomertje). Voordeel is onbeperkt data. Nadeel is levertijd.
 • 4G Backup internet; Een 4G verbinding om toch online te blijven bij storing (een soort thuiskomertje). Voordeel: snel en bijna overal leverbaar. Nadeel: Databundel beperkt gebruik.

Meer weten wat voor u de beste oplossing is?

We adviseren u graag over de beste oplossing op uw locatie. Neem daarvoor contact op met een van onze adviseurs.

 

Bronnen:

https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschade-12

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/graafschade

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/27/voorkomen-graafschade-door-beter-in-kaart-brengen-ondergrond

https://www.kwinkgroep.nl/2017/02/16-miljoen-kilometer-telecomkabel-onder-de-grond/

Over: Rico Wisman

Bio: DataWeb is actief als onafhankelijke Internet Service Provider (ISP). DataWeb is een flexibele organisatie met korte lijnen die sinds 1994 actief is in de zakelijke markt. DataWeb kan zich daarom met recht tot één van de eerste internetproviders van Nederland rekenen. Kenmerkend voor DataWeb is de specialisatie in datacommunicatie. Dit resulteert in een uitgebreid en gevarieerd portfolio met een breed scala aan bedrijven, overheden en non-profitinstellingen.

SBM Offshore
Ticketmaster
Cruise Port Rotterdam
Bakker Van Maanen
ANWR-Garant
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Doe de Postcode Check

Bekijk de mogelijkheden op jullie bedrijfslocatie  Leveren we op jullie locatie?
  heeft u een vraag? neem contact op
  bel ons voor al uw vragen 070 381 92 18
  e-mail specifieke wensen sales@dataweb.nl
  elke werkdag bereikbaar Start chat
  [gravityform id="1" title="false" description="false"]
  <script type="text/javascript">var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});</script> <div class='gf_browser_unknown gform_wrapper gform_legacy_markup_wrapper' id='gform_wrapper_1' ><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_1' action='/geen-internet-door-graafschade/' novalidate> <div class='gform_body gform-body'><ul id='gform_fields_1' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id="field_1_1" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label gfield_label_before_complex' >Naam<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_complex ginput_container no_prefix has_first_name no_middle_name no_last_name no_suffix gf_name_has_1 ginput_container_name' id='input_1_1'> <span id='input_1_1_3_container' class='name_first' > <input type='text' name='input_1.3' id='input_1_1_3' value='' aria-required='true' placeholder='Naam' /> <label for='input_1_1_3' >Voornaam</label> </span> </div></li><li id="field_1_2" class="gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label' for='input_1_2' >E-mailadres<span class="gfield_required"><span class="gfield_required gfield_required_asterisk">*</span></span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_2' id='input_1_2' type='email' value='' class='medium' placeholder='E-mailadres' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id="field_1_3" class="gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible" ><label class='gfield_label' for='input_1_3' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_3' id='input_1_3' type='text' value='' autocomplete='new-password'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_1_3'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li></ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_1' class='gform_button button' value='Download' onclick='if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_1"]){return false;} if( !jQuery("#gform_1")[0].checkValidity || jQuery("#gform_1")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_1"]=true;} jQuery("#gform_1").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_1' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_1' value='WyJbXSIsIjMwZmM5MDE0NzZkM2E1ODM5M2I0NWRkNmI2MzVhODY5Il0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_1' id='gform_target_page_number_1' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_1' id='gform_source_page_number_1' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> <p style="display: none !important;"><label>&#916;<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="70"/><script>document.getElementById( "ak_js" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );</script></p></form> </div>